Головна‎ > ‎

Історія кафедри

Перша в Радянському Союзі кафедра перинатології факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) була відкрита 2 січня 1989 р. за наказом ректора Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ), член-кореспондента НАН і НАМН України, професора Л.В. Новицької-Усенко на базі міського пологового будинку № 2 м. Дніпропетровська. З самого початку кафедра, заснована на міждисциплінарному підході – акушерства, гінекології та неонатології, поставила за мету зниження перинатальних втрат та акушерських ускладнень. Першою завідувачкою кафедри протягом 22 років з 1989 по 2011 рр. була професор, Заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н. Зінаїда Михайлівна Дубоссарська. У різні роки на кафедрі працювали талановиті викладачі акушери-гінекологи: доценти, к.м.н. Г.А. Черепня, І.Ю. Туз, В.М. Лунгол, Л.І. Дерев’янко, асистенти, к.м.н. С.В. Лукащук, В.М. Гончаренко, А.Г. Приймак, асистент П.Я. Потерайло; неонатолог, доцент, к.м.н. Н.П. Кузьмицька та інші.


У 1994 р. для покращення засвоєння лікарями-інтернами акушерами-гінекологами практичних навичок при невідкладних станах у гінекології відкрита перша філія кафедри на базі гінекологічного відділення Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська. З 1996 р. у зв'язку з реорганізацією з'явилась друга філія кафедри у м. Кривому Розі, що раніше була окремою кафедрою акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ, тому у 1996 р. кафедра перинатології була перейменована у кафедру акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії.


Кафедра акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ м. Кривого Рогу створена в 1973 р. за наказом ректора ДМІ, Заслуженого діяча науки УРСР, професора І.І. Крижанівської на базі Криворізького міського пологового будинку № 1.  Завідувачами кафедри були: професор, д.м.н. М.Б. Розуменко (1973–1979), професор, д.м.н. А.С. Єршова (1979–1983), доцент, к.м.н. Г.В. Зубков (1984–1989), доцент, д.м.н. Л.В. Василенко (1990–1996). За роки існування цієї кафедри захищено 1 докторську дисертацію доцентом Л.В. Василенко і 5 кандидатських дисертацій асистентами Н.Д. Малієнко, В.М. Лунгол, О.Я. Меліковим, Л.І. Кривенко та І.Л. Зиміною. В науковій роботі кафедра акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ співпрацювала з НДІ гігієни праці та професійних захворювань м. Кривого Рогу, вивчався вплив екології та виробничих факторів на стан генеративної функції жінки.


        З 1 вересня 2011 р. і донині кафедру акушерства, гінекології та перинатології ФПО очолює професор, д.м.н. Юліанна Олександрівна Дубоссарська. В теперішній час науково-педагогічними співробітниками кафедри є: доцент, д.м.н. Ю.М. Дука, доценти, к.м.н. Т.А. Жержова, к.м.н. В.В. Лебедюк, асистенти, к.м.н. Л.П. Грек, 
к.м.н. В.В. Радченко, к.м.н. В.Т. Нагорнюк, Є.В. Петренко, асистенти - зовнішні сумісники к.м.н. О.М. Пузій, Т.Б. Ушакова, Т.Я. Турович, лаборант А.В. Богдан.

Підвищення кваліфікації лікарів. Щорічно на кафедрі проводиться післядипломна підготовка понад 400 лікарів. На кафедрі постійно триває навчання лікарів-інтернів та слухачів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, іноземних та вітчизняних клінічних ординаторів за фахом "Акушерство та гінекологія". Протягом навчального року проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів акушерів-гінекологів: "Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології", "Невідкладні стани в акушерстві" та для лікарів загальної практики – сімейної медицини: "Ведення фізіологічної вагітності", а також цикли спеціалізації, стажування і передатестаційні цикли за фахом "Акушерство та гінекологія"

На базі кафедри пройшли навчання понад 25 клінічних ординаторів та магістрів з Китаю, Сирії, Йорданії, Грузії, Азербайджану, Камеруну та інших країн світу. На кафедрі для навчального процесу створена сучасна матеріально-технічна база: кабінет комп'ютерного контролю знань для лікарів-слухачів та інтернів, що підключений до мережі Інтернет, 15 навчальних комп'ютерних програм, фантомний клас з репродуктивного здоров’я та планування сім'ї.

Наукова робота. Тільки професійний альянс науки та практики обумовлює ефективність існування кафедри. Питаннями репродуктивної ендокринології професор 3.М. Дубоссарська займається понад 40 років та є відомим вченим як в Україні, так і за її межами. Науковий напрямок кафедри з 1999 р.: "Вікова ендокринологія жінки, профілактика та лікування хвороб естрогенного дефіциту". З 1995 по 2002 рр. співробітники кафедри проводили клінічну апробацію та наукове обґрунтування ефективності лікувальних чинників курорту „Солоний Лиман” у жінок із запаленням геніталій, безпліддям та клімактеричними розладами, результати дослідження опубліковані у книзі „Солоний Лиман” у співавторстві з іншими кафедрами ДДМА. Протягом багатьох років кафедра багаторазово отримувала держбюджетні гранти МОЗ України для проведення наукових досліджень. Співробітники та здобувачі кафедри проводили наукові дослідження, присвячені запальним захворюванням геніталій, нейроендокринним синдромам в гінекології, невиношуванню вагітності, неплідності, проблемам індукованої вагітності, генітальному ендометріозу, дисгормональним захворюванням молочних залоз. Під науковим керівництвом професора З.М. Дубоссарської, яка нині є професором кафедри сімейної медицини ФПО, створена потужна наукова школа, захищені 2 докторські і 19 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська дисертація. Під науковим керівництвом завідувачки кафедрою, професора Ю.О. Дубоссарської захищені 2 кандидатські дисертації та виконується 1 кандидатська дисертація.

           Лікувальну роботу співробітники кафедри здійснюють на 3 клінічних базах: у Комунальних закладах "Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром" (головний лікар – к.м.н. Л.І. Падалко), "Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" (головний лікар – В.Г. Корпусенко) та "Криворізький міський клінічний пологовий будинок № 1" (головний лікар – Л.А. Васильєва). 

           Видавницька діяльність. Співробітниками кафедри видано 5 підручників (у співавторстві), 11 монографій, 10 навчальних посібників для лікарів різних спеціальностей, понад 1000 наукових статей та інших публікацій, значна частка з яких - сумісно з практичними лікарями області, створено понад 1100 навчально-методичних розробок. Зокрема, у 1999 р. професором З.М. Дубоссарською у співавторстві було опубліковано перший в СРСР підручник „Перинатологія”. За навчально-методичні посібники у 2008-2014 рр. співробітники кафедри неодноразово отримували грамоти за І та ІІ місця у номінації „Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” на Дніпропетровських обласних міжвузівських конкурсах на ”Кращу наукову, навчальну, навчально-методичну та художньо-публіцистичну літературу”. Професори Ю.О. Дубоссарська і З.М. Дубоссарська приймають участь в створенні наказів МОЗ України і клінічних протоколів з акушерсько-гінекологічної допомоги, є співавторами 15 клінічних протоколів і 5 міждисциплінарних консенсусів. 

Завідувачка кафедрою, професор Ю.О. Дубоссарська - член редакційних колегій фахового видання "Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України" та науково-практичних журналів: "Репродуктивна ендокринологія", "Жіночий лікар",  "Медицинские аспекты здоровья женщины”, "Акушерство. Гінекологія. Генетика", а професор З.М. Дубоссарська - член редакційних колегій фахового видання «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України» та  науково-практичних журналів: "Медичні перспективи", "Здоровье женщины", "Жіночий лікар"; "Медицинские аспекты здоровья женщины",  "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина", "Акушерство. Гінекологія. Генетика", "Акушерство. Гінекология. Репродукция".

При підтримці Головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації і кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО у Дніпропетровську проведені 2 наради МОЗ України (2000, 2005) та Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України (2008). Співробітники кафедри приймали активну участь у міжнародних проектах, а саме: українсько-американських проектах USAID "Разом до здоров'я" і "Здоров'я матері та дитини", швейцарсько-українській програмі "Здоров'я матері та дитини", проекті "Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до плода" та впровадженні Україно-Німецького партнерства з акушерства, перинатології та неонатальної медицини.

Нагороди співробітників кафедри. Внесок співробітників кафедри у охорону здоров'я жінок високо оцінено. Професор З.М. Дубоссарська отримала звання "Заслужений діяч науки та техніки України" (1998), Кавалер ордену Княгині Ольги ІІ (2016) і ІІІ ступеню (2006), нагороджена подякою Президента України (2000), почесними грамотами Верховної Ради України (2005) і МОЗ України (2000, 2005, 2011, 2015), відзнакою Голови Дніпропетровської облдержадміністрації "За розвиток регіону" (2000), пам'ятною медаллю Дніпропетровської міської ради "За вірну службу рідному місту" (2000), відзнакою та медаллю Американського біографічного інституту «За гідність та достоїнство в XX столітті» (2000) та іншіми. 

Завідувач кафедри, професор Дубоссарська Ю.О. нагороджена Подякою Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015) та Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради (2018).

У 2010 р. за підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів Придністровської молдавської республіки професор З.М. Дубоссарська нагороджена медаллю "За трудову доблесть", а доцент Т.А. Жержова та асистент Л.П. Грек – почесними нагородами "Відмінник охорони здоров’я". 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність професор З.М. Дубоссарська, доценти В.В. Лебедюк і Т.А. Жержова, асистенти Л.П. Грек і В.Т. Нагорнюк нагороджені подяками ректора ДМА, академіка НАМН України, професора Г.В. Дзяка.

Асистент Радченко В.В. нагороджений медаллю  "Знання, душу, серце – людям" (2018), грамотою з нагоди Дня медичного працівника (2018), подякою Ректора ДЗ "ДМА", член-кореспондента НАМН України, професора Т.О. Перцевої (2018).


        Безперервне післядипломне навчання лікарів акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики – сімейної медицини дозволить зменшити показники материнської, малюкової та дитячої смертності, а також підвищити якість надання акушерсько-гінекологічної допомоги в Дніпропетровській області, що є основною метою існування кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДЗ "ДМА".

Публікації про кафедру:

Юбилей кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Днепропетровской государственной медицинской академии 2008

      Выздоравливаем, а потом рожаем 2011

Славный юбилей — история, традиции и современность 2014

Конференції з планування сім'ї 2018