Професорсько-викладацький склад

Дубоссарська Юліанна Олександрівна

Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор.

Заступник Голови комітету "Невідкладні стани в акушерстві і гінекології" фахової експертизи 
тестових матеріалів ліцензійних іспитів "Крок 3" для спеціальності "Медицина".

Голова Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" ДЗ "ДМА".

Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.601.04 при ДЗ "ДМА".

Член Предметних комісій з "Загальної практики - сімейної медицини" та
з "Післядипломної підготовки" ДЗ "ДМА"

Тема докторської дисертації  (2007) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Патофізіологія клімактерію і менопаузи у жінок з порушеннями системи репродукції в анамнезі,  стратегія замісної гормональної терапії"

Науковий консультант - академік  НАН України, професор В.І. Грищенко

Тема кандидатської дисертації (2000) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Прогнозування, діагностика та лікування остеопорозу у жінок з ендокринним безпліддям"

Науковий керівник - академік  НАН України, професор В.І. Грищенко

Дубоссарська Зінаїда Михайлівна

Доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. 

Кавалер Ордену Княгині Ольги ІІ і ІІІ ступеня.

Науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри.

Тема докторської дисертації (1986) за фахом 14.01.00 - акушерство і гінекологія

"Патогенез, принципы лечения и медицинской реабилитации больных воспалительными заболеваниями женских половых органов"

Тема кандидатської дисертації (1979) за фахом 14.01.00 - акушерство і гінекологія

"Реабилитация репродуктивной функции больных хроническим воспалением придатков матки"

Науковий керівник - професор М.М. Побєдінський

 

Жержова Тетяна Анатоліївна

Кандидат медичних наук, доцент. 

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Тема кандидатської дисертації (1996) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Прогнозування, профілактика та диференційована лікувальна тактика при анатомо-функціональних змінах сечовидільної системи у хворих з порушеною репродуктивною функцією"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

 

Лебедюк Володимир Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент. 

Заступник декана факультету післядипломної освіти з лікувальної роботи. 

Відповідальний за лікувальну роботу кафедри.

Член Предметної комісії з "Загальної практики - сімейної медицини" ДЗ "ДМА"

Тема кандидатської дисертації (1994) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Патогенетическое обоснование реабилитационных мероприятий у больных хроническим сальпингоофоритом"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

 

Дука Юлія Михайлівна

Доктор медичних наук, доцент. 

Секретар Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" ДЗ "ДМА".

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Тема докторської дисертації  (2016) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Патогенетичне обгрунтування діагностики, лікувальної тактики та профілактики виникнення системних порушень у вагітних жінок з надмірною масою тіла"

Науковий консультант - професор З.М. Дубоссарська.

Тема кандидатської дисертації  (2004) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

 

Грек Людмила Прокопівна

Кандидат медичних наук, асистент. 

Відповідальна за роботу філії кафедри у КЗ "ДКОШМД" ДОР та виховну роботу кафедри.

Виконує докторську дисертацію за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація"

Науковий консультант - професор З.М. Дубоссарська.

Тема кандидатської дисертації (1996) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Роль β-ендорфіну в патогенезі порушень репродуктивної функції при хронічному сальпінгоофориті"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

 

Нагорнюк Віталій Тимофійович

Кандидат медичних наук, асистент.

Відповідальний за підготовку лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3 "Загальна лікарська підготовка" та комп'ютерного іспиту Elex, за діловодство, цивільний захист і техніку безпеки.

Секретар на атестації лікарів-інтернів.

Тема кандидатської дисертації (2004) за фахом 14.01.10 – педіатрія

"Особливості нейроендокринної адаптації новонароджених від матерів з залізодефіцитною анемією"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

 

Радченко Віталій Володимирович

Кандидат медичних наук, асистент.

Відповідальний за роботу філії кафедри у місті Кривий Ріг.

Тема кандидатської дисертації (2015) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Перебіг, лікувальна тактика та профілактика ускладнень вагітності та пологів при тиреоїдній патології"

Науковий керівник - професор Ю.О. Дубоссарська.