Інтернатура

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську діяльність в Україні. 

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності. 
 
Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році

Інтернатура проводиться за очно-заочною формою навчання у закладах післядипломної медичної освіти, структурних підрозділах з післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів, на медичних факультетах університетів, на базах стажування в закладах охорони здоров’я. 

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою інтернатури отримує відповідний сертифікат встановленої форми.

На кафедрі проводиться очне навчання лікарів-інтернів з наступних дисциплін:
  • зі спеціальності "Акушерство і гінекологія" 1-3 рік навчання, очна частина складає 12 місяців за 3 роки навчання;
  • зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина" 1 рік навчання курс 4 "Здоров'я жінки", очна частина складає 72 години;
  • зі спеціальності “Хірургія” 3 рік навчання курс "Невідкладна гінекологія", очна частина складає 18 годин.