Керівникам баз стажування

Бази стажування лікарів-інтернів – це заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних  навчальних закладів, медичних факультетів університетів. Це можуть бути заклади, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Керівник лікарів-інтернів на базі стажування:
 • призначається наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії  з розрахунку на одного керівника не більше 5 лікарів-інтернів хірургічного профілю; 
 • на початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки;
 • на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря-інтерна на 3 роки навчання, який затверджується керівником бази стажування та завідувачем кафедри;
 • забезпечує умови для виконання лікарями-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування, у тому числі набуття знань за допомогою дистанційних технологій;
 • залучає лікарів-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній роботі, до виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів-інтернів;
 • створює належні умови для набуття лікарями-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів-інтернів;
 • проводить з лікарями-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом;
 • контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні проміжного контролю;
 •  проводить з лікарями-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології;
 •  систематично підвищує свій професійний рівень за різними формами безперервного професійного розвитку, педагогічну майстерність на циклах з дидактики та організації підготовки лікарів в інтернатурі на базі закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів з післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів;
 • підтримує постійний зв'язок з професорсько-викладацьким складом кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться вищим навчальним закладом.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  42КБ версія 1 15 січ. 2018 р., 14:42 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  38КБ версія 1 1 трав. 2017 р., 22:42 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  39КБ версія 1 17 лип. 2017 р., 15:22 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Перегляд Завантажити
  139КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:41 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  282КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  67КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  146КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:42 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  100КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  109КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  46КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  125КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  33КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:40 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  47КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:40 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  143КБ версія 6 1 квіт. 2017 р., 22:40 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  39КБ версія 3 9 квіт. 2017 р., 07:50 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  41КБ версія 3 9 квіт. 2017 р., 07:50 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Перегляд Завантажити
  152КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:38 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  89КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:38 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  169КБ версія 7 1 квіт. 2017 р., 22:38 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології