Крок 3 Загальна лікарська підготовка

Найближчий іспит крок 3 заплановано на 3 ЛИСТОПАДА 2020 року

Про затвердження протиепідемічних заходів при проведенні Крок 3 за посиланням

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською спеціальністю в інтернатурі. 

«Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі. 

До складання іспиту «Крок 3» допускаються інтерни лише при наявності сертифікатів про складання ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів: починаючи з 2015/2016 навчального року – «Крок 3» 70,5%.

Щодо критеріїв успішного складання у 2020 році іспитів КРОК за посиланням

Офіційне оприлюднення результатів  ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ВНЗ за офіційною адресою.

При успішному складанні ліцензійного іспиту інтерну видається відповідний сертифікат.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. 

Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. 

Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному іспиті «Крок З», можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ 

1. У ліцензійному іспиті беруть участь інтерни, які за поданням ВНЗ зареєстровані Центром тестування в установленому порядку. 

2. Інтерн, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку. 

3. Результати ліцензійних іспитів надсилаються директором Центру тестування ректору ВНЗ. Видача сертифікатів та ведення Реєстру сертифікатів здійснюється Центром тестування. 

4. Інтерн зобов’язаний: 

 • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт
 • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит; 
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит; 
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити з загрозу життю та здоров’ю учасників тестування; 
 • не порушувати Порядок проведення іспитів. 

5. Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, інтерн повинен: 

 • не заважати іншим інтернам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки; 
 • не порушувати дисципліну; 
 • не спілкуватися з іншими інтернами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;
 • не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту; 
 • не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. 

6. У разі порушення вимог, передбачених п. 4, п. 5, інтерн позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у Акті проведення ліцензійного іспиту. 

Бланк відповідей цього інтерна не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).


ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ АПЕЛЯЦІЇ 

Інтерн має право подати апеляцію щодо підтвердження тестового балу (далі - апеляція). Розгляд апеляційних заяв здійснює Центр тестування. 

Подати апеляцію можуть особи, які проходили тестування та отримали результат «не склав». 

Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування у результаті порушення процедури не розглядаються. 

Апеляція щодо тестового балу повинна подаватися не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня оприлюднення результатів іспиту екзаменованим особисто або надсилатися рекомендованим листом. Апеляцію можуть подавати як особи, для яких оформлялися копії бланків відповідей, так і ті, для яких копії не оформлялися. 

Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім’я директора Центру тестування. Апеляційна заява повинна містити наступні відомості: прізвище екзаменованого, адресу місця проживання, назву вищого навчального закладу, місце проведення іспиту (адреса і номер аудиторії), прізвище представника вищого навчального закладу в аудиторії; аргументацію причин, що дають підставу для подачі заяви про апеляцію, чіткий перелік документів, що додаються (якщо вони є). 

Апеляційна заява до Центру тестування повинна бути завірена ректором  вищого навчального закладу, де навчається екзаменований. 

Усі апеляції мають бути розглянуті не пізніше, ніж за 30 днів з дня оприлюднення результатів ліцензійного іспиту у присутності екзаменованого. Розгляд апеляції полягає у порівнянні бланку відповідей екзаменованого з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат. 

Після проведення апеляції екзаменований і представник Центру тестування підписують акт звірки результатів, який є остаточним.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Перегляд Завантажити
  1222КБ версія 2 2 лют. 2019 р., 00:28 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  8 вер. 2020 р., 14:19 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  29 жовт. 2017 р., 01:49 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  4 черв. 2020 р., 15:48 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд
  4 трав. 2019 р., 05:58 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
Програма для тестування  2125КБ версія 5 14 груд. 2016 р., 12:27 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  265КБ версія 1 8 квіт. 2019 р., 09:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Завантажити
  638КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  1021КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  708КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  769КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  655КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  337КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  317КБ версія 4 14 груд. 2016 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  2165КБ версія 2 7 черв. 2017 р., 19:46 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Завантажити
  712КБ версія 2 30 лист. 2017 р., 20:32 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  993КБ версія 2 7 вер. 2018 р., 03:07 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  1012КБ версія 3 2 лют. 2019 р., 00:27 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Перегляд Завантажити
  714КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  208КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  646КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  1003КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  405КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  1034КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  1489КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  376КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  550КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  998КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  603КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  895КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  1051КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  795КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  226КБ версія 2 27 квіт. 2019 р., 11:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології