Матеріали для навчання лікарів-інтернів 1 року

Згідно календарно-тематичного плану занять матеріали для самопідготовки та завдання до них розміщені на цій сторінці.
Доступ до матеріалів за вказаними електронними адресами gmail (для входу необхідно ввести наданий email і пароль Вашої пошти).

Календарно-тематичний план занять лікарів-інтернів 1 року навчання зі спеціальності 
"Акушерство і гінекологія"

 Дата     Тема Матеріали
01.09-09.09 Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в   Україні Закон про охорону здоров'я
Етичний кодекс лікаря
№1 наказ 417 2011 №2 наказ 7 2014
№3 наказ 1030 2013 № 4 наказ 726 2011
№ 5 історія вагітності та пологів
№ 6 індивідуальна карта
№ 7 обмінна карта
№ 8 мед карта амбулаторного хворого
№ 9 мед карта стаціонарного хворого
№ 10 № 11 наказ 587 2020
10.09 Клінічна анатомія та фізіологія органів малого таза 
11.09-18.09 Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології 
21.09-24.09 Фізіологічне акушерство
 
 Фізіологія вагітності

 №1 наказ 417 2011 №2 наказ 7 2014
 №3 розділи 4,5,6
 № 4 ВООЗ
25.09 Фізіологія пологів № 1 розділи 7,8 №2 наказ 624 2008 
 №3 ВООЗ
28.09-29.09 Фізіологія післяпологового періоду № 1 розділ 9
30.09- Антенатальна охорона плода і перинатальна патологія