Система управління якістю ISO

Документована процедура «Організація та проведення освітнього процесу» розроблена з метою систематизації етапів планування, управління та проведення навчального процесу, а також для підвищення ефективності використання ресурсів, необхідних для надання освітніх послуг та підвищення якості і результативності навчального процесу.

Дана процедура формалізує процеси організації та надання освітніх послуг згідно стандарту ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості. Вимоги».

Відповідальна по кафедрі за ISO - доцент Т.А. Жержова

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОСИЛАННЯ

- Закон України «Про освіту»
- Закон України «Про вищу освіту»
- Положення про організацію освітнього процесу в академії
- Положення про навчальний відділ ДМА
- Положення про кафедру ДМА
- Положення про деканат ДМА
- Положення про навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів ДМА
- Типові навчальні плани
- Типові навчальні програми з дисциплін
- Політика та цілі в області якості ДМАĊ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
16 жовт. 2018 р., 10:28
Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
9 квіт. 2019 р., 10:45
Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
16 жовт. 2018 р., 10:29
Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
16 жовт. 2018 р., 10:31
Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
9 квіт. 2019 р., 10:45