Наукова діяльність

Підготовка науково-педагогічних кадрів

        Аспірантура і докторантура за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізація «Акушерство і гінекологія»


З 2016 року, у зв’язку із реформуванням системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, підготовка аспірантів, докторантів у ДМА здійснюється згідно з Постановою КабМіну України від 23 березня 2016 р. N 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється на кафедрі за спеціальностю 222 «Медицина» в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ДМА).

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора медичних наук здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою навчання та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Наукові публікації співробітників кафедри

http://repo.dma.dp.ua/view/divisions/00101/


Сторінки викладачів кафедри на сайті GOOGLE Академія

Завідувачка кафедри, професор Ю.О. Дубоссарська https://scholar.google.com.ua/citations?user=1plGCfgAAAAJ&hl=ru

Професор З.М. Дубоссарська https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ag58NaoAAAAJ&hl=ru

Доцент Ю.М. Дука          https://scholar.google.com.ua/citations?user=8M_KIMwAAAAJ&hl=ru

Доцент Т.А. Жержова     https://scholar.google.com.ua/citations?user=cfKzYRIAAAAJ&hl=ru

         

Асистент Л.П. Грек         https://scholar.google.com.ua/citations?user=6E02sngAAAAJ&hl=ru

Асистент В.Т. Нагорнюк https://scholar.google.com.ua/citations?user=9-3cNmkAAAAJ&hl=ru

Асистент В.В. Радченко https://scholar.google.com.ua/citations?user=EKBAcakAAAAJ&hl=ru