НДР лікарів-інтернів акушерів-гінекологів

  Науково-дослідна робота лікарів-інтернів (НДРІ) забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури. 

    Для НДРІ може бути використано аналіз даних, отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров'я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, країні. 

    НДРІ включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик. 

    Тематику досліджень визначає план науково-дослідної роботи лікаря-інтерна, складений виконавцем разом з викладачем кафедри з врахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на кафедрі вищого закладу освіти та на базі стажування. 

    Результати науково-дослідної роботи лікарі-інтерни доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при атестації лікарів-інтернів.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
  9 лист. 2018 р., 21:29 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  36КБ версія 2 9 квіт. 2017 р., 08:49 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  28КБ версія 1 27 січ. 2019 р., 03:40 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  464КБ версія 1 27 січ. 2019 р., 03:32 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  210КБ версія 1 6 вер. 2017 р., 21:49 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
Програма для перевірки статей та тез лікарів-інтернів  29 квіт. 2017 р., 01:55 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
  16 черв. 2019 р., 11:14 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  26 трав. 2017 р., 17:00 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  26 трав. 2017 р., 17:11 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  26 трав. 2017 р., 17:00 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  3762КБ версія 3 31 серп. 2017 р., 09:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  9 лист. 2018 р., 21:25 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  9 лист. 2018 р., 21:27 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології