Новини


Участь асистента В.В. Радченка у он-лайн форумі

опубліковано 23 трав. 2020 р., 05:49 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 23 трав. 2020 р., 06:56 ]

З ініціативи Ректора ДЗ "ДМА", член-кореспондента НАМН України, професора Тетяни Олексіївни Перцевої, декана ФПО, професора Володимира Івановича Снісаря співробітники кафедри акушерства, гінекології та перинатології та інших кафедр факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії приєдналися до участі у Першому міжнародному медичному онлайн-форумі міжсекторальної взаємодії лікарів "Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної і вторинної ланки", який проводився он-лайн на платформі accemedin 22 та 23 травня 2020 року.

На цьому заході з актуальними доповідями на теми найнебезпечніших інфекцій: COVID-19, грипу H1N1, вірусу імунодефіциту людини, а також інших професійних питань для лікарів первинної та вторинної ланки виступили понад 100 спікерів з усієї України. Понад 150 годин інформації доступні в режимі реального часу та в записі протягом 30 днів після трансляції безкоштовно. 

Від кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО з двома доповідями на секції Міждисциплінарної взаємодії виступив асистент кафедри, кандидат медичних наук Віталій Володимирович Радченко. Доповіді на тему:  "Персоналізація менеджменту патології молочної залози" та  "Патологія щитовидної залози під час вагітності", які стосуються лікарів різних спеціальностей, зокрема акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, хірургів, онкологів, ендокринологів, виявилися дуже актуальними та цікавими для слухачів заходу, отримали схвальні відгуки від модератора секції Міждисциплінарної взаємодії, головного редактора  платформи accemedin Пилипа Снегірьова, а їх автор, асистент В.В. Радченко навіть отримав усну подяку у вигляді віртуальної нагороди "Гран-прі модераторських симпатій" за найкращі доповіді та звання "людина-оркестр" за мультидисциплінарність, широкопрофільність, високу етичність та професійність своєї лікарської думки.
 

   
  

Досвід дистанційного навчання 2020

опубліковано 22 трав. 2020 р., 16:29 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 26 трав. 2020 р., 09:41 ]

У період карантину в умовах запобігання поширенню коронавірусу  з середини березня 2020 року до теперішнього часу на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО  для лікарів-слухачів, лікарів-інтернів, іноземних клінічних ординаторів навчання проводиться  у дистанційному режимі. 

Лікарі-слухачі

Спочатку карантину цикли тематичного удосконалення для лікарів зі спеціальності «акушерство і гінекологія» за темою «Акушерські кровотечі» з 2 по 16 березня 2020 р. довелося проводити за очно-дистанційною формою як у місті Дніпро, так і у місті Кривий Ріг.

Для забезпечення соціального дистанціювання співробітниками кафедри розроблено алгоритм дистанційної реєстрації на цикли ТУ за допомогою додатку Viber.

За дистанційною формою навчання під час карантину викладачами кафедри проведені три двотижневі цикли тематичного удосконалення для лікарів зі спеціальності «акушерство і гінекологія»: «Гінекологічна ендокринологія» з 17 по 30 березня, «Вагітність та пологи високого ризику» з 6 по 17 квітня,  «Патологія шийки матки» з 6 по 20 травня (одночасно у містах Дніпро та Кривий Ріг), а також асистентом В.В. Радченком - курс «Здоров'я жінки» з 21 по 30 квітня на циклі вторинної спеціалізації для лікарів загальної практики - сімейної медицини  (у місті Кривий Ріг). Відповідно до навчально-виробничого плану ФПО на дистанційних циклах кафедри проведено навчання понад 115 лікарів, у тому числі на циклах ТУ у м. Дніпро 79 лікарів різних спеціальностей та  у м. Кривий Ріг – 33 лікаря акушера-гінеколога, а також 6 лікарів  на циклі вторинної спеціалізації загальної практики - сімейної медицини (м. Кривий Ріг).

Організація проведення дистанційного навчання на кафедрі постійно удосконалюється.  Програму Skype обрано нами для дистанційного навчання слухачів та інтернів тому, що викладачу легко створити посилання для однієї групи, надіслати його електронною поштою або телефоном у додатку Viber або Telegram всім учасникам без додаткової реєстрації. До одного виклику можна запросити до 50 осіб, а обмежень щодо тривалості заняття у Skype немає. Посилання не має терміну дії та доступне протягом всього періоду навчання. Навчання здійснюється наступним чином: лекції та семінарські заняття з лікарями-слухачами проводяться викладачами кафедри у режимі телефонних конференцій у програмі Skype, проводиться обговорення цікавих практичних питань та клінічних випадків.  На сайті кафедри відповідно до календарно-тематичного плану циклу на окремій сторінці викладаються накази і клінічні протоколи МОЗ України, національні консенсуси, інші матеріали для підготовки до семінарів та практичних занять, а також відповідні завдання до кожної теми. Після  відвідування телефонних конференцій та самостійного вивчення наданих співробітниками кафедри матеріалів слухачі надсилають письмові  відповіді на контрольні завдання електронною поштою для отримання свідоцтв про успішне закінчення циклу.

За відгуками слухачів нові дистанційні форми навчання сприймаються дуже позитивно, дають можливість гнучко підходити до вибору часу і темпів навчання, тому їх слід використовувати і після закінчення карантину.

Лікарі-інтерни та клінічні ординатори

Навчання 30 лікарів-інтернів 2 року та двох іноземних клінічних ординаторів з середини березня 2020 року та 24 лікарів-інтернів 3 року навчання зі спеціальності «акушерство і гінекологія», починаючи з очного циклу з 4 травня 2020 року,  також проводиться у дистанційному режимі. Особливі складності під час навчання були у період карантину, коли лікарі-інтерни 2 року навчання у період з 17 березня по 11 травня 2020 року повний робочий день працювали на базах стажування, приймали участь у веденні вагітних та гінекологічних хворих, оперативних втручаннях, чергуваннях, а після роботи ввечері та у вільний час навчалися на кафедрі дистанційно, здебільшого шляхом написання письмових робіт. Посилання на відео лекцій завідувачки кафедри, професора Ю.О. Дубоссарської розміщувалися для перегляду на сайті кафедри. Дистанційне спілкування з викладачами у текстовому чаті, отримання фотографій письмових відповідей на контрольні завдання від лікарів-інтернів та обговорення проводилося у додатку Telegram. З поверненням лікарів-інтернів 2 року на кафедру на очний цикл інтернатури дистанційне навчання здійснюється протягом робочого дня у он-лайн режимі, що набагато зручніше як для викладачів, так і для інтернів.

Лекції згідно розкладу проводяться доцентами В.В. Лебедюком та Т.А. Жержовою у окремих групах для лікарів-інтернів 2 та 3 року у режимі телефонних конференцій у програмі Skype. Співбесіди на семінарах та практичних заняттях з лікарями-інтернами у групах проводяться викладачами кафедри доцентом Ю.М. Дукою, асистентами Л.П. Грек і Є.В. Петренком у режимі телефонних конференцій у програмі Skype. Використання телефонних конференцій надає можливості спілкування з лектором або викладачем групи для обговорення складних питань, об'єктивного оцінювання знань, істотного зменшення кількості та об'єму письмових відповідей. На сайті кафедри відповідно до календарно-тематичного плану викладаються матеріали для самостійної підготовки до семінарів та практичних занять та відповідні завдання. Дуже важливими  при написанні контрольних робіт залишаються питання дотримання академічної доброчесності. Результати навчання лікарів-інтернів 2 та 3 року виставляються в електронних журналах на сайті кафедри.

Таким чином, завдяки сучасним інформаційним технологіям дистанційне навчання за допомогою різних форм онлайн-комунікації під час карантину стає доступнішим як для слухачів, так і для інтернів. У червні 2020 року на кафедрі заплановано дистанційне проведення циклів ТУ «Акушерські кровотечі» (одночасно у містах Дніпро та Кривий Ріг) та циклу «Невідкладна гінекологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія»  міста Кривого Рогу за відпрацьованою системою.

Практично-орієнтований іспит 2020

опубліковано 22 трав. 2020 р., 14:59 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 22 трав. 2020 р., 16:03 ]

З 21 травня по 5 червня 2020 року вперше комплексний практично-орієнтований іспит для студентів-випускників  на І медичному факультеті та інших факультетах ДЗ “ДМА” у зв'язку з карантином відбувається в дистанційному режимі. Іспити проводяться у відеорежимі з використанням платформи Google Meet. Визначним є той факт, що наша академія в цьому році проводить ювілейний 100-ий випуск молодих лікарів, тому символічним є новий рівень оцінювання підготовки випускників і їхньої спроможності навчатися і вдосконалюватися у міжнародному інформаційному просторі.


Колективами "випускаючих" кафедр підготовлено змістовно-інформативну базу даних за дисциплінами комплексного практично-орієнтованого іспиту, у тому числі завдання з акушерства і гінекології, розроблено Google-форми маршрутного листа студента, чек-лист для оцінювання рівня знань та чіткі алгоритми дій екзаменаторів та студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.  


Регламент іспиту передбачає декілька етапів атестації, на останньому з яких кожен студент проходить чотири предметні станції відповідно до маршрутного листа, де відбувається відеоконференція з членами екзаменаційної комісії різних спеціальностей - внутрішніх хвороб, хірургії, акушерства і гінекології та педіатрії, які розділені на екзаменаційні бригади. У складі екзаменаторів з акушерства і гінекології плідно працює і завідувачка кафедри, професор Ю.О. Дубоссарська. Студенти мають можливість спілкуватися з екзаменаторами, відповідати на додаткові запитання та показувати свої знання, здобуті за час очного та дистанційного навчання. Результати оцінювання письмових відповідей студентів та усної співбесіди у вигляді балів екзаменатори вносять в чек-листи. Секретаріат екзаменаційної комісії проводить підрахунок балів. Під час засідання екзаменаційної комісії щодня відбувається затвердження результатів іспиту, які наступного дня відсилаються студентам електронною поштою.


Сподіваємося, що серед найкращих студентів 6 курсу є майбутні лікарі акушери-гінекологи, які вже у серпні 2020 року розпочнуть своє навчання в інтернатурі.


На фото - Голова екзаменаційної комісії І медичного факультету, професор Т.А. Хомазюк і завідувачка кафедри, професор Ю.О. Дубоссарська приймають іспит.

Он-лайн конференція про грип у акушерських пацієнток 2020

опубліковано 6 лют. 2020 р., 11:03 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 6 лют. 2020 р., 12:43 ]

5 лютого 2020 року на базі КП «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР за підтримки Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбулася он-лайн конференція з питань організації медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в умовах підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип.

Вступне слово на початку конференції оголосила головний лікар КП «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР», к.м.н. Л.І. Падалко.

На конференції прозвучали доповіді викладачів кафедр ДЗ "ДМА" завідувачки кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО, експерта ДОЗ ДОДА за напрямком «Акушерство і гінекологія», професора, д.м.н. Ю.О. Дубоссарської  на тему:  «Гострі респіраторні інфекції та грип під час вагітності. Визначення ступеня тяжкості захворювання» та доцента кафедри внутрішньої медицини № 1, експерта ДОЗ ДОДА за напрямком «Пульмонологія», к.м.н. Т.В. Кірєєвої на тему: «Фактори ризику та антибактеріальне лікування пневмоній у вагітних на фоні грипу».

Від Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації виступила головний спеціаліст ДОЗ ДОДА  К.В. Каїра на тему:
«Організація акушерської допомоги в умовах підвищення захворюваності на ГРІ та грип».

Інформацію про «Організаційні питання при госпіталізації пацієнток з проявами ГРІ та грипу до КП «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР» надала заступник головного лікаря  з медичної частини Л.Г.  Захарченко.

Враховуючи актуальність тематики заходу і складну епідемічну ситуацію у Дніпропетровській області, спостерігалася рекордна кількість  он-лайн підключень - 298, у тому числі трансляція конференції проведена для слухачів циклу ТУ "Вагітність та пологи високого ризику" кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО у місті Кривий Ріг. 

За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть 4 віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).

Всі доповідачі наголосили, що гострі респіраторні інфекції та грип можуть бути дуже небезпечними як для матері, так і для плода, а організація медичної допомоги вимагає спільних зусиль лікарів різних спеціальностей - акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, пульмонологів, терапевтів, анестезіологів, рентгенологів для попередження перинатальної та материнської смертності. Найефективнішим методом профілактики грипу є щорічна вакцинація, яка проводиться також і під час вагітності.

Перелік документів та наказів по грипу станом на лютий 2020 р. розміщений за посиланням

Переглянути конференцію можливо за посиланням

        

                               

Тематика переривчастих курсів лікарів акушерів-гінекологів Дніпропетровської області на 2020 рік

опубліковано 5 лют. 2020 р., 08:55 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 2 квіт. 2020 р., 13:18 ]

                                                                                           «Погоджено»

                                                                                             Заступник директора ДОЗ ОДА _________

                                                                                             Григорук О.П. «30» січня 2020 року

 

ТЕМАТИКА

переривчастих курсів лікарів акушерів-гінекологів Дніпропетровської області на 2020 рік

 

№ з/п

Тематика

Дата проведення

Доповідач

1.

Збереження здоров’я та якості життя жінки репродуктивного віку – роль лікаря-гінеколога.

Лютий

25.02.2020

ВІВТОРОК

Проф. З.М. Дубоссарська

2.

Гестаційний цукровий діабет – клінічне керівництво 2020 року.

  Проф. Ю.О. Дубоссарська

3.

 Особливості протизапальної терапії при ВПЛ-асоційованих дисплазіях шийки матки.

 Доц. В.В. Лебедюк

4.

Майстер-клас по використанню небулайзера у вагітних з захворюваннями дихальних шляхів.

 

5.

Організаційні питання. Підсумки діяльності акушерсько-гінекологічної служби області за 2019 рік.

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

1.

Тема уточнюється

Березень

18.03.2020

 

Член-кор. НАМН і НАН України, 

проф. Л.В. Усенко

2.

Здоров’я сучасної жінки – думайте, випереджаючи час.

Проф. З.М. Дубоссарська

3.

Лейоміома матки: консервативні методи лікування.

Доц. В.В. Лебедюк

4.

Оперативне лікування пролапсу та нетримання сечі в сучасних умовах.

Проф. М.В. Медведєв

5.

Організаційні питання.

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

1.

Профілактика дисбіозу піхви під час вагітності.

Квітень

22.04.2020

 

Головний спеціаліст К.В. Каїра

2.

Передчасні пологи. Статистика Дніпропетровської області. 

Профілактика передчасних пологів, маршрути пацієнток з загрозою та розпочавшимися передчасними пологами.

Головний спеціаліст К.В. Каїра

3.

Мікробіологічний моніторинг в акушерсько-гінекологічній та неонатальній клініці. 

Правила забору біологічного матеріалу.

Завідувачка централізованої бак лабораторії Лівобережжя КНП «МКЛ № 9» ДМР 

Москаленко Л.М.

4.

Тема уточнюється

Посохова С.П.

5.

Лікування та виходжування передчасно народжених дітей.

Доповідач уточнюється

6.

Організаційні питання

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

1.

ВІЛ-інфекція. Епідеміологія, розповсюдженість, діагностика під час вагітності.

Травень

27.05.2020

 Проф. Жілка Н.Я.

2.

Розповсюдженість ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській області.

Шерстюк Г.В. – лікар-педіатр КП «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ДОР»

3

Ведення вагітності та полого розрішення у жінок з ВІЛ-інфекцією/СНІДом

Головний спеціаліст Каїра К.В.

4.

Післяпологова контрацепція, в тому числі у жінок з ВІЛ-шнфекцією/СНІДом.

Проф.  З.М. Дубоссарська

5.

Запальні захворювання органів малого тазу: профілактика, діагностика, лікування.

 

Доц. Жержова Т.А.

6.

Організаційні питання

 

Гол. спеціаліст Каїра К.В.

 

1.       

АМК: сучасні стратегії менеджменту.

Червень 


24.06.2020

 

Проф.Ю.О. Дубоссарська

2.       

Пологорозрішення при вагітності після застосування  ДРТ. 

 Статистика Дніпропетровської області.

Головний спеціаліст головний спеціаліст ДОЗ ОДА 

К.В. Каїра

3.

Помилки у призначенні прогестагенів – профілактика не виношування вагітності.

Проф. З.М. Дубоссарська

4.

ЗВУР плоду, розгляд клінічних випадків

Доц. Дука Ю.М.

5.

 Лейоміома матки – сучасні підходи в менеджменті

 Проф. М.В. Медведєв

6.

Організаційні питання

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

 

 

 

1.

Надання допомоги вагітнім, роділлям та породіллям  при ГРІ, грипі і пневмоніях.

Вересень

23.09.2020

 

Асистент Л.П. Грек

2.

Плаценто-асоційовані ускладнення: методи діагностики та лікування.

Доц. Дука Ю.М.

3.

Діагностика і лікування варикозної хвороби, профілактика ХВН у вагітних.

Доц. Жержова Т.А.

4.

 Ендометріоз – від простого до складного

Проф. М.В. Медведєв

5.

  Організаційні питання

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

1.

Профілактика раку молочних залоз: визначення груп ризику.

Жовтень

28.10.2020

Проф. Ю.О. Дубоссарська

2.

Гіперпролактинемія. Сучасні погляди на діагностику та лікування. 

Розгляд клінічних випадків.

Доц. В.В. Лебедюк

3.

Акушерські кровотечі. Організація надання допомоги в Дніпропетровській області.

Головний спеціаліст К.В. Каїра

4.

Сучасні методи органозберігаючих операцій при акушерських кровотечах.

Проф. М.В. Медведєв

5.

Організаційні питання. Підсумки діяльності акушерсько-гінекологічної служби області за 

3 квартали 2018 року.

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

1.

Здоров’я сучасної жінки – думайте, випереджаючи час.

Листопад

25.11.2020

Проф.  З.М. Дубоссарська

2.

Поєднані проліферативні захворювання гені талій у жінок.   

Асс. Л.П. Грек

3.

Гіпертензівні розлади під час вагітності та пологів.

Проф.  Ю.О. Дубоссарська

4.

 Інфекції сечовивідних шляхів. Профілактика загострення під час вагітності.

Проф. Т.О. Лоскутова

5.

 Офісна гістероскопія – елегантне рішення внутрішньоматкових «проблем»

Проф. М.В. Медведєв

6.

Організаційні питання

Головний спеціаліст К.В. Каїра

 

1.

Організаційні питання (підготовка до річних звітів)

Грудень

16.12.2020

Головний спеціаліст К.В. Каїра

2.

Проблеми гіперандрогенії у жінок репродуктивного віку.

Проф. Ю.О. Дубоссарська

3.

Досвід застосування мікронізованого прогестерону в профілактиці репродуктивних втрат. 

Клінічні випадки.

Доц. В.В. Лебедюк

Захист докторської дисертації Грек Л.П.

опубліковано 2 січ. 2020 р., 03:02 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 18 трав. 2020 р., 22:39 ]

28 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України у місті Києві відбувся успішний захист дисертації асистента кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО, к.мед.н. Грек Людмили Прокофіівни на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.01 – акушерство та гінекологія на тему: "Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація"

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри сімейної медицины ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія» Дубоссарська Зінаїда Михайлівна. 

У дисертаційній роботі представлено новий напрям у вирішенні однієї з найбільш значущих медико-соціальних проблем, хронічного тазового болю, у жінок з поширеною гінекологічною патологією, запальними захворюваннями органів малого таза та генітальним ендометріозом в поєднанні з лейоміомою матки і гіперплазією ендометрія на підставі вивчення нових ланок патогенезу, морфогенезу еутопічного ендометрія, патофізіологічної ролі регуляторних і прозапальних цитокінів, гормональних співвідношень, психоособистісних характеристик тематичних хворих та розробки і впровадження алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. 

Наказом МОН України № 627 від 14 травня 2020 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409"  Грек Людмилі Прокофіівні присуджено науковий ступінь доктора медичних наук.

Колектив кафедри щиро вітає Людмилу Прокофіівну та Зинаїду Михайлівну з успішним завершенням наукової роботи та бажає міцного здоров'я, натхнення, нових звершень та подальших успіхів.

З авторефератом можна ознайомитись за посиланням

Останній цикл ПАЦ в історії кафедри

опубліковано 7 груд. 2019 р., 09:41 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 2 квіт. 2020 р., 13:37 ]


У зв'язку з виходом наказу МОЗ України № 446 від 22 лютого 2019 року "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" на кафедрі закінчилося проведення передатестаційних циклів зі спеціальності "акушерство та гінекологія" у жовтні 2019 року.

Лікарі закладів охорони здоров'я Дніпропетровської області востаннє навчалися на обов'язкових тривалих циклах підвищення кваліфікації протягом цілого місяця і вже в наступному році будуть відвідувати  лише двотижневі цикли тематичного удосконалення та науково-практичні конференції за власним вибором.

Слухачі циклу побажали співробітникам кафедри натхнення і наснаги у створенні нових цікавих лекцій та семінарів, проведенні практичних занять та майстер-класів для покращення надання акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам області.

Міжнародна кампанія "16 днів проти насильства"

опубліковано 28 лист. 2019 р., 09:11 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 2 квіт. 2020 р., 13:33 ]

Міжнародна кампанія "16 днів проти насильства" стартувала 25 листопада 2019 року, в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Цьогоріч девіз кампанії "Розфарбуємо світ в помаранчевий колір: Покоління рівності виступає проти зґвалтувань”. Головна мета кампанії - привернути увагу до чутливої теми гендерного насильства, а також об’єднати суспільство у боротьбі з ним.

В Європі близько 25% жінок страждають від фізичного або сексуального насилля https://bit.ly/2OgZ7mY. Особи, які зазнали насильства, частіше мають порушення психічного здоров’я (депресивні стани, схильність до суїциду), проблеми пов’язані з сексуальним та репродуктивним здоров’ям, схильність до алкоголізму.

11 січня 2019 набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства. Новий закон передбачає притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчиняє домашнє насильство. Нещодавно у Києві було винесено перший вирок за цей злочин.

Влітку цього року МОЗ України запровадило системний підхід до виявлення домашнього насильства та надання медичної допомоги, який регламентує права постраждалого пацієнта та дії лікарів.

Дії людини, яка постраждала від насилля:
 • Зверніться за медичною допомогою. Можна звернутися у будь-який заклад охорони здоров’я або записатися на прийом до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. В екстрених випадках телефонуйте 103.
 • Пройдіть обстеження та отримайте підтримку від медичних працівників
 • Пройдіть лікування

Медична допомога постраждалим особам надається за потреби на всіх рівнях надання медичної допомоги як амбулаторно, так і стаціонарно. Лікування відбувається виключно за згодою пацієнта чи його законного представника, якщо він не є кривдником.

Також в Україні працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людей та гендерної дискримінації: https://rozirvykolo.org/

Дії медичних працівників і підхід LIVES

Найчастіше першими, до кого звертаються постраждалі за допомогою, - це лікарі. Перша підтримка має величезне значення. Підхід LIVES нагадує про 5 основних кроків медичних працівників, які можуть врятувати життя:
 • Listen – уважно вислухати, бажано спілкуватися наодинці, не засуджувати;
 • Inquire – розпитати про всі небезпеки та страхи;
 • Validate – запевнити постраждалу, що її проблема важлива і не вона винна в агресії;
 • Enhance – ізолювати постраждалу від небезпеки;
 • Support – підтримати та надати всю необхідну інформацію про подальші дії

За матеріалами сайту МОЗ

Публічна консультація МОЗ щодо ліцензування лікарів

опубліковано 16 трав. 2019 р., 11:03 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 2 квіт. 2020 р., 13:40 ]

16 травня 2019 року у місті Дніпро відбулася публічна консультація щодо впровадження професійного ліцензування лікарів в Україні, в якій від ДЗ "ДМА" прийняла участь завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО, професор Ю.О. Дубоссарська. 

Публічні консультації у 10 регіонах України проводяться з квітня по червень 2019 року Міністерством охорони здоров’я спільно з Офісом ефективного регулювання за сприяння NDI Ukraine та Інституту “Республіка” завдяки підтримці Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Фонду ефективного врядування (GGF).

На зустріч у місті Дніпро були зареєстровані біля 50 лікарів, керівників медичних закладів і управлінців у сфері охорони здоров’я з міста Дніпро, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

На публічній консультації  Керівник медичного сектору Офісу ефективного регулювання BRDO Младена Качурець презентувала концепцію ліцензування лікарів, а  Державний експерт Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів Міністерства охорони здоров’я Тетяна Потупалова ознайомила присутніх із впровадженням наказу МОЗ України № 446 від 22.02.2019 року щодо безперервного професійного розвитку лікарів

Обговорювалися ключові аспекти змін:
 • Критерії відбору та вимоги до членів Ліцензійної ради.
 • Процедура формування Ліцензійної ради.
 • Критерії автоматичного продовження ліцензії на новий строк та зупинення / позбавлення ліцензії.
 • Особливості перехідного періоду для лікарів, що практикують.
Важливо, що напрацювання цієї консультації врахують в процесі підготовки законопроекту про професійне ліцензування лікарів в Україні, у якому на законодавчому рівні будуть закріплені принципи доступу до професії лікаря, чітка регламентація процедур, що забезпечують цей доступ, а також система контролю та відповідальності лікаря.

Докладніше про публічні консультації читайте на сайті МОЗ за посиланням.


Тренінги для акушерських стаціонарів 2019

опубліковано 16 квіт. 2019 р., 19:46 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології   [ оновлено 2 квіт. 2020 р., 13:36 ]

З 9 по 12 квітня 2019 року в семи найбільших акушерських стаціонарах Дніпропетровської області відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації № 429/0/197-19 від 26.03.2019 року проведено тренінги з питань лікування масивних акушерських кровотеч при пологовій травмі в умовах, які були максимально наближені до пологових залів.

В проведенні тренінгів у якості координаторів взяли активну участь викладачі кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО, доцент В.В. Лебедюк у місті Дніпро та асистент В.В. Радченко у місті Кривий Ріг. 

Доцент В.В. Лебедюк прийняв участь у тренінгах для лікарів акушерів-гінекологів чотирьох Комунальних закладів "Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром", "Дніпровська міська клінічна лікарня № 9", "Дніпропетровська обласна лікарня імені І.І. Мечникова" та "Дніпропетровський спеціалізований медичний клінічний центр матері та дитини імені професора М.Ф. Руднєва". 

Асистент В.В. Радченко провів тренінги у трьох акушерських стаціонарах у Комунальних закладах "Криворізький міський клінічний пологовий будинок № 1", "Криворізький перинатальний центр" та "Криворізька міська лікарня № 7".

Кожен тренінг складався з двох етапів, спочатку обговорювалися теоретичні питання класифікації, сучасні методи діагностики та тактики ведення акушерських гематом різної локалізації, зокрема визначення крововтрати, консервативної та інтенсивної терапії і хірургічних втручань. Потім лікарі акушери-гінекологи мали змогу відпрацювати різноманітні клінічні задачі на фантомах. 

Загалом у тренінгах прийняли участь більше 200 лікарів акушерів-гінекологів Дніпропетровської області.

Проведення практичних тренінгів на робочому місці покращує навички лікарів акушерів-гінекологів працювати в команді та забезпечує злагоджену роботу для попередження материнської захворюваності та смертності.

          
  

1-10 of 17