Підвищення кваліфікації

На кафедрі проводяться цикли підвищення кваліфікації для лікарів  за фахом "акушерство і гінекологія" та "загальна практика - сімейна медицина" на держбюджетній та платній основі:
 • Передатестаційний цикл “Акушерство і гінекологія”
 • Цикли тематичного удосконалення “Актуальні питання в акушерстві, гінекології та перинатології”, “Невідкладні стани в акушерстві та гінекології”, "Ведення фізіологічної вагітності"
 • Цикл стажування “Акушерство і гінекологія”
 • Цикл вторинної спеціалізації “Акушерство і гінекологія” і "Загальна практика-сімейна медицина" курс 4 "Здоров'я жінки"
 • Клінічна ординатура “Акушерство і гінекологія"

                        НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН (держбюджет) на 2017 рік


Назва циклу

Дата початку та закінчення циклу

Кількість

слухачів

Тривалість

 

Лікарі-слухачі загальної практики-сімейної медицини

1

ТУ "Ведення фізіологічної вагітності"

м. Дніпро

16.01-27.01

13.03-24.03

10.04-21.04

11.09-22.09

02.10-13.10

06.11-17.11

04.12-15.12

 

13

14

14

14

14

14

14

2 тижні

 

м. Кривий Ріг

13.03-24.03

27.04-15.05

06.11-17.11

 

7

7

7

Лікарі-слухачі акушери-гінекологи

2

ТУ "Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології"

м. Дніпро

03.01-02.02

09.03-07.04

01.09-29.09

01.11-30.11

 

12

16

20

20

1 місяць

м. Кривий Ріг

27.03-26.04

01.09-29.09

 

7

7

3

Передатестаційний цикл "Акушерство та гінекологія"

м. Дніпро

06.02-07.03

10.04-12.05

02.10-31.10

01.12-29.12

 

20

20

20

20

1 місяць

 

м. Кривий Ріг

29.05-30.06

02.10-31.10

 

7

7


Для оформлення на цикли підвищення кваліфікації на держбюджетній основі необхідно отримати путівку у відділі кадрів ДОЗ ДОДА. Для отримання путівки необхідно звертатись з клопотанням за підписом головного лікаря закладу охорони здоров'я на ім'я директора Департаменту охорони здоров′я Дніпропетровської облдержадміністрації Будяк Н.Ю. до відділу кадрів ДОЗ ДОДА за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля (раніше - пр. Кірова), 2, кімната 106. Контактний телефон +38056- 742-87-42.


Для оформлення на цикли підвищення кваліфікації на платній основі потрібно підписати договір про навчання з Державним закладом «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО (у 3 примірниках) і надати ксерокопію квитанції про оплатуДоговір про навчання укладається між ДЗ "ДМА" та замовником освітніх послуг - юридичною особою (заклад охорони здоров'я, організація) або фізичною особою (громадянин), які сплачують за навчання фахівців.

Згідно п. 1.3 «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 та листа МОЗ України від 20.03.2007 р. № 08.01-22/679, на умовах договорів на платній основі здійснюється навчання фахівців:
• які працюють в недержавних медичних закладах;
• які працюють в закладах, не підпорядкованих МОЗ України,
• за особистими заявами (громадян, які тимчасово не працюють, або бажають пройти навчання під час відпустки);
• прийнятих на навчання понад установлене державне замовлення на надання освітніх послуг за рахунок коштів державного бюджету;
• на позапланових циклах, що проводяться на позабюджетній основі;
• громадян іноземних держав.Для проходження циклу підвищення кваліфікації у перший день навчання необхідно надати документи:

 1. Путівку на ПАЦ або цикл ТУ з підписом головного лікаря та печаткою лікувального закладу
 2. Оригінали та ксерокопії, завірені у відділі кадрів за місцем роботи:
  a. диплома про вищу медичну освіту *
  b. сертифіката лікаря-спеціаліста * 
  c. свідоцтва про кваліфікаційну категорію лікаря *
 3. Ксерокопію паспорта
 4. Особисту медичну книжку (форма первинної облікової документації № 1-ОМК)
 5. Тільки для передатестаційного циклудовідку про необхідну кількість балів відповідно до кваліфікаційної категорії за Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами згідно Наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р., завірену підписом головного лікаря та печаткою лікувального закладу і підтверджену копіями документів, завіреними у відділі кадрів за місцем роботи
 6. Тільки для циклів стажування та спеціалізаціїфотографію 3х4 см та копію трудової книжки, завірену у відділі кадрів за місцем роботи

Примітка: * У разі зміни прізвища потрібна ксерокопія свідоцтва про шлюб або розлучення.

 Після успішного закінчення циклу ТУ лікарю-слухачу видається посвідчення встановленого зразка.

Після успішного закінчення передатестаційного циклу, включаючи комп'ютерний контроль рівня знань, лікарю-слухачу видаються посвідчення встановленого зразка та свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії за фахом "Акушерство та гінекологія".

Після успішної атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням або підтвердженням звання "лікаря-спеціаліста", включаючи комп'ютерний контроль рівня знань, видається сертифікат встановленого зразка.

Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
31 бер. 2017 р., 15:45
Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
31 бер. 2017 р., 15:45
Ċ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
31 бер. 2017 р., 15:45
ĉ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
29 трав. 2017 р., 10:38