Клінічна ординатура

Клінічна ординатура є формою післядипломної освіти для  підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за лікарською спеціальністю "акушерство і гінекологія". 

Клінічний ординатор - особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного спрямування та кваліфікацію лікаря певної спеціальності відповідно до переліку лікарських спеціальностей і навчається з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівня компетентності лікаря-спеціаліста. 

Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва за держбюджетом або за контрактом. 

Тривалість навчання в клінічній ординатурі: 
  • для вітчизняних громадян складає два роки, початок занять - 1 вересня;
  • для іноземних громадян  може бути подовжена за дозволом МОЗ України ще на 1-3 роки в залежності від національних кваліфікаційних вимог країни, з якої іноземець прибув на навчання. Початок занять іноземного громадянина обумовлюється в умовах контракту про навчання в клінічній ординатурі.
За час навчання в клінічній ординатурі лікарі повинні у встановлені терміни:
 
- повністю виконати індивідуальний навчальний план; 
- оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, лікування захворювань, відповідно до профілю клінічної ординатури; 
- оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень; 
- оволодіти необхідними практичними навичками та професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху; 
- систематично (двічі на рік) звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки клінічного ординатора на засіданні кафедри;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку ДЗ "ДМА"; 
- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами з питань освіти.

Клінічні ординатори в межах робочого часу виконують лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях, на яких базується кафедра, в обсязі 25 відсотків від розрахункової норми навантаження лікаря зі спеціальності "акушерство і гінекологія", що передбачається індивідуальними планами їх підготовки.

Чергування клінічних ординаторів у профільних відділеннях у вечірній та нічний час передбачається індивідуальними планами їх підготовки (не менше ніж два рази на місяць). 

Клінічні ординатори зобов'язані відвідувати лекції, клінічні обходи завідувача кафедри, клінічні і патолого-анатомічні конференції, засідання наукових товариств та конференцій тощо, вивчати спеціальну літературу. 

Клінічним ординаторам надається відпустка тривалістю 31 календарний день з 1 по 31 серпня.

Вітчизняні клінічні ординатори відповідно до Наказу МОЗ України від 02.10.2015 № 650 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів" при закінченні навчання в разі успішного виконання індивідуального плану і наявності необхідного стажу практичної роботи можуть складати іспит з метою проведення атестації на присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії без проходження передатестаційного циклу. Лікарям, які успішно склали цей іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Лікарі-спеціалісти, які закінчили навчання в клінічній ординатурі і мають необхідний стаж практичної роботи за певною спеціальністю, допускаються до атестації без проходження ПАЦ на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії протягом одного року після закінчення навчання.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою клінічної ординатури за лікарською спеціальністю "акушерство і гінекологія", отримує свідоцтво встановленого зразка.

Термін навчання в клінічній ординатурі зараховується лікарю до його загального трудового стажу та стажу роботи за фахом.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  136КБ версія 3 17 бер. 2017 р., 16:34 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  34КБ версія 2 17 бер. 2017 р., 15:20 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  258КБ версія 3 1 квіт. 2017 р., 02:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  14КБ версія 2 17 бер. 2017 р., 15:21 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  28КБ версія 1 20 жовт. 2017 р., 01:21 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  109КБ версія 1 27 січ. 2018 р., 08:18 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  27КБ версія 1 20 жовт. 2017 р., 01:25 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  350КБ версія 1 14 лист. 2017 р., 11:45 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  12КБ версія 1 3 трав. 2018 р., 10:44 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  212КБ версія 1 27 січ. 2018 р., 08:16 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  18КБ версія 3 9 трав. 2018 р., 16:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  424КБ версія 3 9 трав. 2018 р., 16:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  477КБ версія 3 9 трав. 2018 р., 16:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології