Клінічна ординатура для іноземних громадян

Клінічна ординатура є формою післядипломної освіти для  підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів  за лікарською спеціальністю "акушерство і гінекологія". 

Клінічний ординатор - особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного спрямування і навчається з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівня компетентності лікаря-спеціаліста. 

Навчання в клінічній ординатурі проводиться за контрактом. 

Тривалість навчання в клінічній ординатурі
  • для іноземних громадян  складає два роки, початок занять - 1 вересня; може бути подовжена за дозволом МОЗ України ще на 1-3 роки в залежності від національних кваліфікаційних вимог країни, з якої іноземець прибув на навчання. Початок занять іноземного громадянина обумовлюється в умовах контракту про навчання в клінічній ординатурі.
За час навчання в клінічній ординатурі лікарі повинні у встановлені терміни:
 
- повністю виконати індивідуальний навчальний план; 
- оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, лікування захворювань, відповідно до профілю клінічної ординатури; 
- оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень; 
- оволодіти необхідними практичними навичками та професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху; 
- систематично (двічі на рік) звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки клінічного ординатора на засіданні кафедри;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку ДЗ "ДМА"; 
- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами з питань освіти.

Клінічні ординатори в межах робочого часу виконують лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях, на яких базується кафедра, в обсязі 25 відсотків від розрахункової норми навантаження лікаря зі спеціальності "акушерство і гінекологія", що передбачається індивідуальними планами їх підготовки.

Чергування клінічних ординаторів у профільних відділеннях у вечірній та нічний час передбачається індивідуальними планами їх підготовки (не менше ніж два рази на місяць). 

Клінічні ординатори зобов'язані відвідувати лекції, клінічні обходи завідувача кафедри, клінічні і патолого-анатомічні конференції, засідання наукових товариств та конференцій тощо, вивчати спеціальну літературу. 

Клінічним ординаторам надається відпустка тривалістю 31 календарний день з 1 по 31 серпня.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою клінічної ординатури за лікарською спеціальністю "акушерство і гінекологія", отримує свідоцтво встановленого зразка.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  136КБ версія 3 17 бер. 2017 р., 16:34 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  34КБ версія 2 17 бер. 2017 р., 15:20 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  219КБ версія 1 28 лист. 2019 р., 19:34 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  258КБ версія 3 1 квіт. 2017 р., 02:01 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  14КБ версія 2 17 бер. 2017 р., 15:21 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  28КБ версія 1 20 жовт. 2017 р., 01:21 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  109КБ версія 1 27 січ. 2018 р., 08:18 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  27КБ версія 1 20 жовт. 2017 р., 01:25 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  350КБ версія 1 14 лист. 2017 р., 11:45 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  12КБ версія 1 3 трав. 2018 р., 10:44 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  212КБ версія 1 27 січ. 2018 р., 08:16 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  18КБ версія 3 9 трав. 2018 р., 16:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  424КБ версія 3 9 трав. 2018 р., 16:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  477КБ версія 3 9 трав. 2018 р., 16:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології