ПАЦ "Акушерство і гінекологія"

Передатестаційні цикли проводяться для лікарів, які мають атестуватися на другу, першу та вищу кваліфікаційні категорії.

На передатестаційні цикли приймаються лікарі-спеціалісти за фахом "Акушерство і гінекологія", отриманим в інтернатурі або на циклах спеціалізації, які мають відповідний стаж роботи за обраною спеціальністю та необхідну кількість балів, згідно зі Шкалою значень різних видів діяльності лікарів у період між проходженням передатестаційних циклів.

До стажу роботи за спеціальністю зараховуються періоди роботи, навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі й аспірантурі за цією спеціальністю. Робота в закладах охорони здоров'я, служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях зараховуються до стажу роботи за будь-якою спеціальністю. Підприємницька діяльність за однією з лікарських спеціальностей, що підтверджується відповідними документами, зараховується до стажу роботи за цією спеціальністю. 

Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної лікарської кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря-спеціаліста, що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста за фахом "Акушерство і гінекологія" (п. 1.9. наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р.).

Комп'ютерний контроль рівня знань вважається складеним, якщо лікар набирає або перевищує затверджений процент правильних відповідей: 
для II категорії - 80 процентів; для I категорії - 85 процентів; для вищої категорії - 90 процентів.

Лікарям, які успішно склали кваліфікаційний іспит, після проходження передатестаційного циклу видається свідоцтво встановленого зразка, з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Термін дії свідоцтва – один рік.

Лікарі, які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію, після закінчення передатестаційного циклу отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу через рік (п. 3.3. наказу МОЗ України № 73 від 18.05.94 р.).

Від передатестаційного циклу звільняються науково-педагогічні працівники кафедр вищих медичних закладів освіти, закладів і факультетів післядипломної освіти, якщо вони атестуються за профілем кафедри. Такі спеціалісти складають тільки передатестаційний іспит.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  36КБ версія 2 16 квіт. 2017 р., 03:32 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  159КБ версія 4 7 квіт. 2017 р., 13:13 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  85КБ версія 4 1 квіт. 2017 р., 02:07 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  183КБ версія 5 1 квіт. 2017 р., 02:04 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  874КБ версія 1 4 лют. 2019 р., 00:50 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  256КБ версія 2 2 лют. 2018 р., 17:20 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  230КБ версія 2 2 лют. 2018 р., 17:21 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  16 січ. 2019 р., 13:34 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  288КБ версія 2 10 лист. 2017 р., 09:39 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології