Стажування "Акушерство і гінекологія"

Порядок направлення лікарів на стажування регламентований наказом МОЗ України від 17.03.1993 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України  від 21.12.2010 р.№ 1146.

Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію (протягом року після закінчення 5-річного строку з дати попередньої атестації) або яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування.

Відповідно до Закону України від 12.01.2012 р. № 4312-VI "Про професійний розвиток працівників" від атестації на підтвердження звання "лікар-спеціаліст" звільняються:
  • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
  • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
  • вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.
Строк їх атестації відстрочується на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, - на період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.

Направлення лікарів на стажування здійснюється Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Термін стажування від одного до шести місяців визначається лікарю у кожному випадку окремо органом охорони здоров'я, що направляє його на стажування.

Перед початком занять передбачено базовий комп'ютерний контроль знань за програмою Elex, а наприкінці циклу слухачі складають комп'ютерний тестовий іспит за програмою Elex. Комп'ютерний контроль рівня знань вважається складеним, якщо лікар набирає або перевищує затверджений процент правильних відповідей: 75 відсотків.

Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навиків. Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст", закладом освіти видається сертифікат встановленого зразка.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  41КБ версія 1 5 січ. 2018 р., 08:23 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  5 січ. 2018 р., 08:21 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ċ

Перегляд
  5 січ. 2018 р., 08:33 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  234КБ версія 1 9 січ. 2018 р., 12:44 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  37КБ версія 1 5 січ. 2018 р., 08:23 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології