Накази і клінічні протоколи

Коронавірусна інфекція COVID-19

ISUOG ТИМЧАСОВЕ КЕРІВНИЦТВО З НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 2019 ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ

RCOG Coronavirus (COVID-19), pregnancy and women’s health

Постанови та розпорядження Головного санітарного лікаря України COVID 19. Офіційні документи і рекомендації

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) — остання редакція протоколу і стандарту

Наказ МОЗ України від 24.12.2020 № 3018 "Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19..."

Наказ МОЗ України від 2.04.2020 № 768 "Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19..."

Допомога новонародженим від матерів з підозрюваною або підтвердженою інфекцією COVID-19

ОНЛАЙН-КУРС «МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19»

Накази МОЗ України

Закон України від 14.11.2017 № 2206-VIII Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості

2021

Наказ МОЗ України № 337 2021 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 лютого 2020 року № 590

Наказ МОЗ України № 189 2021 Про затвердження Стандартів охорони здоров᾿я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції

2020

Наказ МОЗ України № 2857 2020 Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу

Наказ МОЗ України № 2837 2020 Про внесення змін до форми первинної облікової документації № 003-6/о та Інструкції щодо її заповнення

Наказ МОЗ України № 2455 2020 Про затвердження складу груп експертів МОЗ України

Наказ МОЗ України № 1075 2020 Про затвердження дванадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності

Наказ МОЗ України № 773 2020 Про затвердження Таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»

Наказ МОЗ України № 590 2020 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України — Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Міністерства охорони здоров’я України згідно з переліком з 01 березня 2021 року

Наказ МОЗ України № 586 2020 Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду

Наказ МОЗ України № 530 2020 Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі — Затвердити стандарти охорони здоров’я при туберкульозі, що додаються. Визнати такими, що втратили чинність: 1)наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 вересня 2014 року № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»; 2)наказ від 31 грудня 2014 року № 1039 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз /ВІЛ-інфекція/СНІД)».

2019

Наказ МОЗ України № 2070 2019 Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень

Наказ МОЗ № 1607 2019 Про затвердження Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ

Наказ МОЗ України № 1292 2019 Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції

Наказ МОЗ № 1269 2019 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги

Наказ МОЗ № 794 2019 Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Наказ МОЗ № 688 2019 Про внесення змін до тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій

Наказ МОЗ України № 447 2019 Про внесення змін до Положення про групи експертів МОЗ України

Наказ МОЗ № 278 2019 Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги

2018

Наказ МОЗ № 1881 2018 Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги

Наказ МОЗ № 503 2018 Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає ПМД

Наказ МОЗ № 157 2018 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Наказ МОЗ № 13 2018 Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)

2017

Наказ МОЗ № 302 2017 зі змінами Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України

2016

Наказ МОЗ України № 1422 2016 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751"

2015

Наказ МОЗ № 916 2015 медична допомога при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію

2014...

Наказ МОЗ № 225 2014 Про затвердження ...початкової, реанімаційної і післяреанімаційної допомоги новонародженим в Україні

Наказ МОЗ № 417 2011 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги.pdf

Наказ МОЗ № 579 2004 зі змінами Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти

Класифікатори

ОСНОВНІ КЛАСИФІКАТОРИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  • НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем в охороні здоров`я»

  • НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»

  • Міжнародна класифікація первинної допомоги ICPC-2

  • Таблиця співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора

  • НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора

  • НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій» затверджена наказом МОЗ України від 03 квітня 2020 року № 773

  • Класифікатор лабораторних досліджень та показників затверджений наказом Мінекономіки від 16 січня 2020 року № 20

  • Галузевий класифікатор медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій затверджений наказом МОЗ України від 14 лютого 2007 року № 67 (зі змінами наказ МОЗ від 28.03.2019 № 688)

Австралійські стандарти кодування

НК 025:2019 Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я

НК 026:2019 Класифікатор медичних інтервенцій

Переліки галузевих документів за темами