Інтернатура

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську діяльність в Україні.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності.

Інтернатура проводиться за очно-заочною формою навчання у закладах післядипломної медичної освіти, структурних підрозділах з післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів, на медичних факультетах університетів, на базах стажування в закладах охорони здоров’я.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою інтернатури отримує відповідний сертифікат встановленої форми.

На кафедрі проводиться очне навчання лікарів-інтернів з наступних дисциплін:

    • зі спеціальності "Акушерство і гінекологія" 1-3 рік навчання, очна частина складає 12 місяців за 3 роки навчання;

    • зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина" 1 рік навчання курс 4 "Здоров'я жінки", очна частина складає 72 години;

    • зі спеціальності “Хірургія” 3 рік навчання курс "Невідкладна гінекологія", очна частина складає 18 годин:

    • зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" 1 рік навчання, очна частина складає 36 годин.