Акушерство і гінекологія 1-3 рік навчання

Тривалість навчання випускників вищих навчальних закладів в інтернатурі з акушерства та гінекології згідно Наказу МОЗ № 621 від 21.11. 2005 р. триває три роки = 33 місяці (5148 навчальних годин).

Навчання в інтернатурі складається з очного циклу навчання, коли лікар-інтерн знаходиться на кафедральній базі і отримує як теоретичні знання, так і опановує та відпрацьовує основні практичні навички, що необхідні для надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Більшу частину інтернатури лікар-інтерн знаходиться на заочному циклі навчання на базі стажування за розподілом МОЗ України. Це сприяє кращій орієнтованості молодих лікарів та розумінню тих високих вимог, що застосовуються до сучасних медичних працівників. Практична підготовка проводиться під керівництвом найбільш досвідчених фахівців: завідувачів відділень, лікарів з вищою та першою кваліфікаційними категоріями. Лікарі-інтерни протягом трьох років ведуть щоденник, який відображає активність лікаря в обраній спеціальності.

По закінченні навчання в інтернатурі лікарі–інтерни підлягають атестації на визначення знань та якості набутих практичних навичок (згідно переліку у програмі) з присвоєнням їм звання лікаря-спеціаліста у встановленому МОЗ України порядку.

Необхідно у серпні 1 року навчання скласти і затвердити індивідуальний план лікаря-інтерна на всі 3 роки навчання згідно програми відповідно розподілу часу для роботи у відділеннях бази стажування і суворо його дотримуватись.

Документація лікарів-інтернів

1 рік навчання

2 рік навчання

3 рік навчання