Історія кафедри

Кафедра перинатології м. Дніпро

Перша в Радянському Союзі кафедра перинатології факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) була відкрита

2 січня 1989 р. за наказом ректора Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ), член-кореспондента НАН і НАМН України, професора Л.В. Новицької-Усенко на базі міського пологового будинку № 2 м. Дніпропетровська.

З самого початку кафедра, заснована на міждисциплінарному підході – акушерства, гінекології та неонатології, поставила за мету зниження перинатальних втрат та акушерських ускладнень.

Першою завідувачкою кафедри протягом 22 років з 1989 по 2011 рр. була професор, Заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н. Зінаїда Михайлівна Дубоссарська.

У різні роки на кафедрі працювали талановиті викладачі акушери-гінекологи:

  • у м. Дніпро - доценти, к.м.н. Г.А. Черепня, І.Ю. Туз,, Т.А. Жержова, асистенти, к.м.н. С.В. Лукащук, В.М. Гончаренко, А.Г. Приймак, асистент П.Я. Потерайло; неонатолог, доцент, к.м.н. Н.П. Кузьмицька та інші,

  • у м. Кривий Ріг - доценти, к.м.н. В.М. Лунгол та Л.І. Дерев’янко.

У 1994 р. для покращення засвоєння лікарями-інтернами акушерами-гінекологами практичних навичок при невідкладних станах у гінекології відкрита перша філія кафедри на базі гінекологічного відділення Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська.

З 1996 р. у зв'язку з реорганізацією з'явилась друга філія кафедри у м. Кривому Розі, що раніше була окремою кафедрою акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ, тому у 1996 р. кафедра перинатології була перейменована у кафедру акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії.

З 1 вересня 2011 р. і донині кафедру акушерства, гінекології та перинатології ФПО очолює професор, д.м.н. Юліанна Олександрівна Дубоссарська.

В теперішній час науково-педагогічними співробітниками кафедри є:

  • доценти, д.м.н. Ю.М. Дука, д.м.н. Л.П. Грек, к.м.н. В.В. Лебедюк, к.м.н. В.В. Радченко,

  • асистенти к.м.н. В.Т. Нагорнюк, Є.В. Петренко, М.І. Ющенко

  • лаборанти І.І. Гаврюшенко і А.В. Богдан.

Підвищення кваліфікації лікарів

Щорічно на кафедрі проводиться післядипломна підготовка понад 400 лікарів. На кафедрі постійно триває навчання лікарів-інтернів та слухачів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, іноземних клінічних ординаторів зі спеціальності "Акушерство та гінекологія". Протягом навчального року проводяться цикли тематичного удосконалення і тренінги для лікарів акушерів-гінекологів та для лікарів загальної практики – сімейної медицини, а також цикли спеціалізації, стажування зі спеціальності "Акушерство та гінекологія".

На базі кафедри пройшли навчання понад 30 клінічних ординаторів та магістрів з Китаю, Сирії, Йорданії, Грузії, Азербайджану, Камеруну та інших країн світу. На кафедрі для навчального процесу створена сучасна матеріально-технічна база: кабінет комп'ютерного контролю знань для лікарів-слухачів та інтернів, що підключений до мережі Інтернет, 15 навчальних комп'ютерних програм, фантомний клас з репродуктивного здоров’я та планування сім'ї.

Безперервний професійний розвиток лікарів акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики – сімейної медицини дозволяє зменшити показники материнської, малюкової та дитячої смертності, а також підвищити якість надання акушерсько-гінекологічної допомоги в Дніпропетровській області, що є основною метою існування кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДДМУ.

Наукова робота

Тільки професійний альянс науки та практики обумовлює ефективність існування кафедри. Питаннями репродуктивної ендокринології професор 3.М. Дубоссарська займається понад 40 років та є відомим вченим як в Україні, так і за її межами.

Науковий напрямок кафедри з 1999 р.: "Вікова ендокринологія жінки, профілактика та лікування хвороб естрогенного дефіциту". З 1995 по 2002 рр. співробітники кафедри проводили клінічну апробацію та наукове обґрунтування ефективності лікувальних чинників курорту „Солоний Лиман” у жінок із запаленням геніталій, безпліддям та клімактеричними розладами, результати дослідження опубліковані у книзі „Солоний Лиман” у співавторстві з іншими кафедрами ДДМА.

Протягом багатьох років кафедра багаторазово отримувала держбюджетні гранти МОЗ України для проведення наукових досліджень. Співробітники та здобувачі кафедри проводили наукові дослідження, присвячені запальним захворюванням геніталій, нейроендокринним синдромам в гінекології, невиношуванню вагітності, неплідності, проблемам індукованої вагітності, генітальному ендометріозу, дисгормональним захворюванням молочних залоз.

Під науковим керівництвом професора З.М. Дубоссарської, яка нині є професором кафедри сімейної медицини ФПО, створена потужна наукова школа, захищені 3 докторські і 19 кандидатських дисертацій.

Під науковим керівництвом завідувачки кафедри, професора Ю.О. Дубоссарської захищені 2 кандидатські дисертації та виконується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Під науковим керівництвом доцента Ю.М. Дуки виконується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Лікувальна робота

Лікувальну роботу співробітники кафедри здійснюють на 3 клінічних базах: у КП "Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром" ДОР (генеральний директор – к.м.н. Л.І. Падалко), КП "Клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" ДМР (генеральний директор – В.Г. Корпусенко) та КП "Криворізький міський клінічний пологовий будинок № 1" КМР (генеральний директор – Л.А. Васильєва).

Участь у національних та міжнародних проєктах

При підтримці Головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації і кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО у Дніпропетровську проведені 2 наради МОЗ України (2000, 2005) та Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України (2008). Співробітники кафедри приймали активну участь у міжнародних проектах, а саме: українсько-американських проектах USAID "Разом до здоров'я" і "Здоров'я матері та дитини", швейцарсько-українській програмі "Здоров'я матері та дитини", проекті "Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до плода" та впровадженні Україно-Німецького партнерства з акушерства, перинатології та неонатальної медицини.

У 2020 році разом з іншими кафедрами факультету післядипломної освіти кафедра отримала грант в рамках Україно-німецького партнерства "Симуляційне навчання лікарів".

Нагороди співробітників кафедри

Внесок співробітників кафедри у охорону здоров'я жінок високо оцінено. Професор З.М. Дубоссарська отримала звання "Заслужений діяч науки та техніки України" (1998), Кавалер ордену Княгині Ольги ІІ (2016) і ІІІ ступеню (2006), нагороджена подякою Президента України (2000), почесними грамотами Верховної Ради України (2005) і МОЗ України (2000, 2005, 2011, 2015), відзнакою Голови Дніпропетровської облдержадміністрації "За розвиток регіону" (2000), пам'ятною медаллю Дніпропетровської міської ради "За вірну службу рідному місту" (2000), відзнакою та медаллю Американського біографічного інституту «За гідність та достоїнство в XX столітті» (2000) та іншіми.

Завідувачка кафедри, професор Дубоссарська Ю.О. нагороджена Подякою Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015), Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради (2018), медаллю "Народна шана Українським науковцям 1918-2018", яка присвячена сторіччю НАН (2019).

У 2010 р. за підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів Придністровської молдавської республіки професор З.М. Дубоссарська нагороджена медаллю "За трудову доблесть", а доцент Т.А. Жержова та асистент Л.П. Грек – почесними нагородами "Відмінник охорони здоров’я".

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність професор З.М. Дубоссарська, доценти В.В. Лебедюк і Т.А. Жержова, асистенти Л.П. Грек і В.Т. Нагорнюк нагороджені подяками ректора ДМА, академіка НАМН України, професора Г.В. Дзяка.

Асистент Радченко В.В. нагороджений медаллю "Знання, душу, серце – людям" (2018), грамотою з нагоди Дня медичного працівника (2018), подякою Ректора ДЗ "ДМА", член-кореспондента НАМН України, професора Т.О. Перцевої (2018).

Видавницька діяльність

Співробітниками кафедри видано 5 підручників (у співавторстві), 11 монографій, 10 навчальних посібників для лікарів різних спеціальностей, понад 1000 наукових статей та інших публікацій, значна частка з яких - сумісно з практичними лікарями області, створено понад 1100 навчально-методичних розробок. Зокрема, у 1999 р. професором З.М. Дубоссарською у співавторстві було опубліковано перший в СРСР підручник „Перинатологія”. За навчально-методичні посібники у 2008-2014 рр. співробітники кафедри неодноразово отримували грамоти за І та ІІ місця у номінації „Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” на Дніпропетровських обласних міжвузівських конкурсах на ”Кращу наукову, навчальну, навчально-методичну та художньо-публіцистичну літературу”. Професори Ю.О. Дубоссарська і З.М. Дубоссарська приймають участь в створенні наказів МОЗ України і клінічних протоколів з акушерсько-гінекологічної допомоги, є співавторами 15 клінічних протоколів і 5 міждисциплінарних консенсусів.

Завідувачка кафедрою, професор Ю.О. Дубоссарська - член редакційних колегій фахового видання "Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України" та науково-практичних журналів: "Репродуктивна ендокринологія", "Репродуктивне здоров'я жінки", "Жіночий лікар", "Медицинские аспекты здоровья женщины”, "Акушерство. Гінекологія. Генетика", а професор З.М. Дубоссарська - член редакційних колегій фахового видання «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України» та науково-практичних журналів: "Медичні перспективи", "Здоровье женщины", "Жіночий лікар"; "Медицинские аспекты здоровья женщины", "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина", "Акушерство. Гінекологія. Генетика", "Акушерство. Гінекология. Репродукция".

Кафедра акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ м. Кривого Рогу

Створена за наказом ректора ДМІ, Заслуженого діяча науки УРСР, професора І.І. Крижанівської за № 38 від 30.03.1973 р. на базі Криворізького міського пологового будинку № 1.

Завідувачами кафедри були: професор, д.м.н. Мікрона Борисівна Розуменко (1973–1979), професор, д.м.н. Анастасія Степанівна Єршова (1979–1983), доцент, к.м.н. Геннадій Васильович Зубков (1984–1989), доцент, д.м.н. Леонід Васильович Василенко (1990–1996).

На кафедрі працювали доценти А.Ф. Шрамкевич, Н.Д. Малієнко, В.М. Лунгол, Л.І. Дерев’янко, асистенти П.І. Шилохвост, В.В. Шрамко, О.Я. Меліков, В.А. Кліпов, І.Л. Зиміна, О.Т. Лазаренко, В.Т. Кудін, В.М. Кочмарук.

В науковій роботі кафедра акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ співпрацювала з НДІ гігієни праці та професійних захворювань м. Кривого Рогу, вивчався вплив екології та виробничих факторів на стан генеративної функції жінки.

За роки існування цієї кафедри захищено 1 докторську дисертацію доцентом Л.В. Василенко і 5 кандидатських дисертацій асистентами Н.Д. Малієнко, В.М. Лунгол, О.Я. Меліковим, Л.І. Кривенко та І.Л. Зиміною.

Завідувачі кафедри акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ у м. Кривий Ріг:


Мікрона Борисівна Розуменко

Мікрона Борисівна Розуменко (27.10.1932 -19.10.1988) народилася у м. Харків 27.10.1932 року у родині лікарів. Навчалася з 1950 по 1956 рік у Львівському медичному інституті на лікувальному факультеті, який закінчила з відзнакою. З 1956 по 1958 рік працювала лікарем акушером-гінекологом та окулістом районної лікарні м. Івано-Франківська. З 1958 по 1964 рік – ординатор акушерського відділення Львівської обласної клінічної лікарні. У 1964 році у Харківському медичному інституті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Активность гиалуронидазы в сыворотке крови женщин». 13 березня 1965 року отримала диплом кандидата медичних наук. З 1964 по 1973 рік очолювала відділ акушерства та гінекології Мукачівського філіалу Львівського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології. 30 травня 1969 року отримала атестат старшого наукового співробітника за спеціальністю «акушерство і гінекологія». У 1970 році у Харківському медичному інституті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук під науковим керівництвом професора Л.В. Тимошенко на тему: «Состояние и роль гиалуронидазной ферментной системы при физиологическом и осложненном течении беременности и родов», 25 лютого 1972 року отримала диплом доктора медичних наук. З 1973 по 1979 рік працювала першою завідувачкою кафедри акушерства і гінекології ФУЛ ДМІ в м. Кривий Ріг. Науковий напрямок кафедри у цей час присвячений вивченню впливу промислових факторів Криворізького басейну на специфічні функції жіночого організму. Під науковим керівництвом професора М.Б. Розуменко було захищено 6 кандидатських дисертацій, у тому числі головного лікаря пологового будинку № 1 м. Кривого Рогу П.М. Веропотвеляна, асистента кафедри Н.Д. Малієнко. Професор М.Б. Розуменко на час роботи в ДМІ була автором 53 наукових праць.Нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1969), подякою МОЗ УРСР. З 1979 по 1987 рік очолювала кафедру акушерства і гінекології факультету удосконалення лікарів Тернопільського державного медичного інституту.Джерело: Гута Льонгин. Незабутня Мікрона Борисівна Розуменко. Медична академія.2012.№ 20 (20 жовт.).С.11.

https://repository.tdmu.edu.ua/bitstream/handle/1/8285/2012_20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Анастасія Степанівна Єршова

Анастасія Степанівна Єршова (08.01.1919 – 2010) народилася у селі Кур’я, Алтайського краю 8 січня 1919 року у сім'ї робітників. Навчалася з 1936 по 1941 рік у ІІ Московському медичному інституті за спеціальністю лікувальна справа. Працювала у 1941-1942 роках дільничним лікарем у с. Новопетровське Московської області та у м. Новосибірськ. З 1942 по 1947 роки служила в лавах радянської армії, зокрема під час ІІ світової війни у складі 20-ї гвардійської стрілецької Криворізької Червонопрапорної ордена Суворова дивізії на 3-му Українському фронті як лікар-хірург: молодшим лікарем полка, ординатором хірургічного взводу медико-санітарного батальйону, ординатором хірургічного шпиталю. З 1947 по 1949 рік працювала інспектором лікувального відділу в Міністерстві охорони здоров’я СРСР. З 1949 по 1952 рік навчалася у аспірантурі на кафедрі акушерстві і гінекології І Московського медичного інституту. У 1952 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лечение сном рвоты беременных» та 14 березня 1953 року отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 1952 по 1959 роки працювала асистентом кафедр акушерства та гінекології Сімферопольского, Черновицького та Ужгородського медичних інститутів, з 1960 по 1969 роки була старшим науковим співробітником та з 1968 року виконувала обов’язки завідувачки гінекологічним відділом Львівського науково-дослідницького інституту акушерства, гінекології та педіатрії. У 1965 році Єршовій А.С. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «акушерство і гінекологія». З 1969 по 1973 рік працювала асистентом, потім - доцентом кафедри акушерства і гінекології № 2 педіатричного факультету Донецького медичного інституту. У 1971 році захистила докторську дисертацію на тему: «Хронический листериоз у беременных женщин» та 21 березня 1974 року отримала науковий ступінь доктора медичних наук. З першого дня створення кафедри з червня 1973 року працювала на кафедрі акушерства і гінекології факультету удосконалення лікарів Дніпропетровського медичного інституту у м. Кривий Ріг. В період організації кафедри виконувала обов’язки завідувачки кафедри. З серпня 1973 по 1979 роки працювала на посаді доцента цієї кафедри. З 1979 по 1983 роки - завідувачка кафедри акушерства і гінекології факультету удосконалення лікарів Дніпропетровського медичного інституту у м. Кривий Ріг. 25 вересня 1981 року Єршовій А.С. присвоєно вчене звання професора по кафедрі акушерства і гінекології. Опублікувала 32 наукових праці. Вивчала етіологію, патогенез, проблеми діагностики і лікування ускладнень вагітності та інфекційних захворювань, зокрема лістеріозу при вагітності. Нагороджена 6 державними нагородами СРСР: 2 ордени Червоної зірки, медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «20 років перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «50 років Збройних Сил СРСР», знаком «25 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», а також Кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради – нагрудного знаку «За заслуги перед містом» (2009).

Джерело: Бухтияров В. Диплом, «обкатанный» медсанбатами. Червоний гірник.2013.№ 47 (21372).С. 26. https://issuu.com/chervony_girnyk/docs/20_06_13

Борщова Е. «Уклін Вам, лікарю Єршова!». Зоря.2013.№ 73 (21504).С. 9, 14. https://issuu.com/37537/docs/20-09-2013-gor

Геннадій Васильович Зубков

Геннадій Васильович Зубков (20.06.1936 р. н. - ? ) народився у селі Крюково, Петрівського району, Харківської області 20.06.1936 року у родині колгоспника. З 1956 по 1960 роки навчався в Кримському державному медичному інституті м. Сімферополь. По закінченні четвертого курсу перевівся до Дніпропетровського державного медичного інституту, який закінчив в 1962 році за спеціальністю «лікувальна справа». З 1962 по 1965 роки працював лікарем акушером-гінекологом у м. Марганець Дніпропетровської області. З 1965 по 1968 рік навчався в очній аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології лікувального факультету Харківського медичного інституту. Виконав кандидатську дисертацію на тему: «Сердечная деятельность и двигательная активность плода у изоиммунизированных женщин», яку захистив у 1969 році у спеціалізованій вченій раді Харківського медичного інституту, 6 червня 1969 року отримав диплом кандидата медичних наук. Після закінчення аспірантури з 1968 до 1974 року працював асистентом кафедри лікувального факультету Харківського медичного інституту. З 1974 до 1980 року – асистент, з 1980 до 1984 року - доцент кафедри акушерства і гінекології факультету вдосконалення лікарів Дніпропетровського медичного інституту в м. Кривий Ріг. 27 січня 1982 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі акушерства і гінекології. З 1984 року до 1989 року - завідувач кафедри акушерства і гінекології факультету вдосконалення лікарів Дніпропетровського медичного інституту в м. Кривий Ріг. Автор понад 30 наукових праць. Основний напрямок наукових досліджень – вивчення гінекологічної захворюваності у жінок гірничорудної промисловості і з’ясування ролі вільнорадикального окислення ліпідів в патогенезі гінекологічних захворювань.

Леонід Васильович Василенко

Леонід Васильович Василенко (28.01.1942 р. н.) народився 28.01.1942 року у селі Орлівка, Куликовського району, Чернігівської області в сім’ї службовців. З 1959 по 1962 роки навчався у Чернігівському медичному училищі та здобув спеціальність «фельдшера», після закінчення навчання працював фельдшером на станції швидкої допомоги Чернігівської міської лікарні. З 1962 по 1964 рік навчався на спортивному факультеті у Київському інституті фізичної культури. В 1965 році поступив до Запорізького медичного інституту, потім у 1966 році перевівся до Київського медичного інституту, який закінчив з відзнакою в 1970 році за спеціальністю «лікувальна справа». В 1970-1971 рр. працював лікарем акушером-гінекологом в Варвинській центральній районній лікарні Чернігівської області, в 1971-1973 рр. – у Куликовській центральній районній лікарні Чернігівської області. З 1974 по 1984 рр. - лікар акушер-гінеколог в Чернігівському міському пологовому будинку. З 1978 по 1982 рік навчався у заочній аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології № 1 Київського медичного інституту ім. академіка О.О. Богомольця. Під науковим керівництвом професора Г.К. Степанківської виконав кандидатську дисертацію на тему: «Сравнительная характеристика переношенной и пролонгированной беременности и их исход для матери и ребенка», яку захистив у 1982 році у спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства і гінекології ім. професора П.М. Буйко, 23 березня 1983 року отримав диплом кандидата медичних наук. В 1984-1990 роках працював асистентом кафедри акушерства і гінекології факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) Дніпропетровського медичного інституту в м. Кривий Ріг. У 1990-1996 роках - завідувач кафедри акушерства та гінекології ФУЛ Дніпропетровського медичного інституту в м. Кривий Ріг. 11 листопада 1991 року отримав вчене звання доцента по кафедрі акушерства та гінекології. Виконав докторську дисертацію на тему: «Доклінічна діагностика і превентивне лікування пізніх гестозів та пов’язаного з ними невиношування вагітності», яку захистив у спеціалізованій вченій раді Українського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології, м. Київ, 12 жовтня 1993 року присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук. 19 червня 1996 року обраний на посаду професора кафедри акушерства та гінекології ФУЛ Дніпропетровського медичного інституту в м. Кривий Ріг. 3 1996 року і по теперішній час – професор кафедри акушерства і гінекології Саратовського державного медичного університету. За роки роботи на кафедрі опублікував 80 наукових і методичних праць та 8 раціоналізаторських пропозицій. Наукові роботи присвячені актуальним питанням акушерства – доклінічній діагностиці та превентивному лікуванню пізніх гестозів та невиношуванню вагітності.