Клінічна ординатура для іноземних громадян

Клінічна ординатура є формою післядипломної освіти для підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів за лікарською спеціальністю "акушерство і гінекологія".

Клінічний ординатор - особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного спрямування і навчається з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівня компетентності лікаря-спеціаліста.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться за контрактом.

Тривалість навчання в клінічній ординатурі

  • для іноземних громадян складає два роки, початок занять - 1 вересня; може бути подовжена за дозволом МОЗ України ще на 1-3 роки в залежності від національних кваліфікаційних вимог країни, з якої іноземець прибув на навчання. Початок занять іноземного громадянина обумовлюється в умовах контракту про навчання в клінічній ординатурі.

За час навчання в клінічній ординатурі лікарі повинні у встановлені терміни:

- повністю виконати індивідуальний навчальний план;

- оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, лікування захворювань, відповідно до профілю клінічної ординатури;

- оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень;

- оволодіти необхідними практичними навичками та професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху;

- систематично (двічі на рік) звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки клінічного ординатора на засіданні кафедри;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку ДДМУ;

- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами з питань освіти.

Клінічні ординатори в межах робочого часу виконують лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях, на яких базується кафедра, в обсязі 25 відсотків від розрахункової норми навантаження лікаря зі спеціальності "акушерство і гінекологія", що передбачається індивідуальними планами їх підготовки.

Чергування клінічних ординаторів у профільних відділеннях у вечірній та нічний час передбачається індивідуальними планами їх підготовки (не менше ніж два рази на місяць).

Клінічні ординатори зобов'язані відвідувати лекції, клінічні обходи завідувача кафедри, клінічні і патолого-анатомічні конференції, засідання наукових товариств та конференцій тощо, вивчати спеціальну літературу.

Клінічним ординаторам надається відпустка тривалістю 31 календарний день з 1 по 31 липня або серпня.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою клінічної ординатури за лікарською спеціальністю "акушерство і гінекологія", отримує свідоцтво встановленого зразка.