Колектив

Професорсько-викладацький склад

Дубоссарська Юліанна Олександрівна

Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор.

https://orcid.org/0000-0002-4040-227X

Науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри.

Заступник Голови комітету "Невідкладні стани в акушерстві і гінекології" фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів "Крок 3" для спеціальності "Медицина".

Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.601.04.

Член Предметних комісій з "Загальної практики - сімейної медицини" та з "Післядипломної підготовки", Проблемної комісії "Хірургічні спеціальності"

Тема докторської дисертації (2007) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Патофізіологія клімактерію і менопаузи у жінок з порушеннями системи репродукції в анамнезі, стратегія замісної гормональної терапії"

Науковий консультант - академік НАН України, професор В.І. Грищенко

Тема кандидатської дисертації (2000) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Прогнозування, діагностика та лікування остеопорозу у жінок з ендокринним безпліддям"

Науковий керівник - академік НАН України, професор В.І. Грищенко

Дубоссарська Зінаїда Михайлівна

Завідувачка кафедри (1989-2011).

Професор кафедри (2011-2018).

https://orcid.org/0000-0002-9271-7601

З 1 вересня 2018 року - професор кафедри сімейної медицини ФПО.

Доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Кавалер Ордену Княгині Ольги ІІ і ІІІ ступеня.

Тема докторської дисертації (1986) за фахом 14.01.00 - акушерство і гінекологія

"Патогенез, принципы лечения и медицинской реабилитации больных воспалительными заболеваниями женских половых органов"

Тема кандидатської дисертації (1979) за фахом 14.01.00 - акушерство і гінекологія

"Реабилитация репродуктивной функции больных хроническим воспалением придатков матки"

Науковий керівник - професор М.М. Побєдінський

Дука Юлія Михайлівна

Доктор медичних наук, доцент.

https://orcid.org/0000-0003-1558-9850

Відповідальна за навчальну роботу кафедри, інтернатуру.

Тема докторської дисертації (2016) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Патогенетичне обгрунтування діагностики, лікувальної тактики та профілактики виникнення системних порушень у вагітних жінок з надмірною масою тіла"

Науковий консультант - професор З.М. Дубоссарська.

Тема кандидатської дисертації (2004) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

Грек Людмила Прокофіївна

Доктор медичних наук, доцент.

https://orcid.org/0000-0003-4650-547X

Відповідальна за роботу зі слухачами, за управління якістю ISO, виховну роботу кафедри.

Секретар методичних засідань кафедри.

Тема докторської дисертації (2019) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація"

Науковий консультант - професор З.М. Дубоссарська.

Тема кандидатської дисертації (1996) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Роль β-ендорфіну в патогенезі порушень репродуктивної функції при хронічному сальпінгоофориті"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

Лебедюк Володимир Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент.

Заступник декана факультету післядипломної освіти з лікувальної роботи.

https://orcid.org/0000-0001-8576-7726

Відповідальний за лікувальну роботу кафедри.

Член Предметної комісії з "Загальної практики - сімейної медицини"

Тема кандидатської дисертації (1994) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Патогенетическое обоснование реабилитационных мероприятий у больных хроническим сальпингоофоритом"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

Радченко Віталій Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент.

https://orcid.org/0000-0002-2439-1371

Відповідальний за роботу філії кафедри у місті Кривий Ріг.

Тема кандидатської дисертації (2015) за фахом 14.01.01 - акушерство і гінекологія

"Перебіг, лікувальна тактика та профілактика ускладнень вагітності та пологів при тиреоїдній патології"

Науковий керівник - професор Ю.О. Дубоссарська.

Нагорнюк Віталій Тимофійович

Кандидат медичних наук, асистент.

https://orcid.org/0000-0003-4663-8133

Відповідальний за підготовку лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3 "Загальна лікарська підготовка" та комп'ютерного іспиту Elex, за діловодство, цивільний захист і техніку безпеки.

Секретар на атестації лікарів-інтернів.

Тема кандидатської дисертації (2004) за фахом 14.01.10 – педіатрія

"Особливості нейроендокринної адаптації новонароджених від матерів з залізодефіцитною анемією"

Науковий керівник - професор З.М. Дубоссарська.

Петренко Євген Вікторович

Асистент кафедри

https://orcid.org/0000-0002-4679-3347

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Ющенко Максим Ігорович

Асистент кафедри

https://orcid.org/0000-0001-7549-4664

Очний аспірант кафедри.