Система управління якістю ISO

Документована процедура «Організація та проведення освітнього процесу» розроблена з метою систематизації етапів планування, управління та проведення навчального процесу, а також для підвищення ефективності використання ресурсів, необхідних для надання освітніх послуг та підвищення якості і результативності навчального процесу.

Дана процедура формалізує процеси організації та надання освітніх послуг згідно стандарту ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості. Вимоги».

Відповідальна по кафедрі за ISO - доцент Л.П. Грек

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОСИЛАННЯ

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про вищу освіту»

- Положення про організацію освітнього процесу в університеті

- Положення про навчальний відділ

- Положення про кафедру

- Положення про деканат

- Положення про навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів

- Типові навчальні плани

- Типові навчальні програми з дисциплін

- Політика та цілі в області якості

Система управління якістю ISO 9001:2015