Корисно для науковця

Закони України та Постанови Кабінету Міністрів України

Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-IX Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

Постанова КМУ від від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами) Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Накази МОН України

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 Положення про спеціалізовану вчену раду

Наказ МОН України № 758 14.07.2015 Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Лист МОН України № 1/9-586 від 04.12.2015 Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях

Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Лист МОН України № 1/9-650 від 23.10.2018 Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти

Наказ МОН України 23.09.2019 № 1220 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Оформлення посилань на наукові джерела

eTXT Антиплагіат Програма для перевірки унікальності тексту

Порядок подання повідомлень про захист дисертацій 2019

Пошук наукового журналу для публікації через SJR веб сайт відео