Досвід дистанційного навчання 2020

Дата публікації допису: 22 трав. 2020 23:29:37

У період карантину в умовах запобігання поширенню коронавірусу з середини березня 2020 року до теперішнього часу на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО для лікарів-слухачів, лікарів-інтернів, іноземних клінічних ординаторів навчання проводиться у дистанційному режимі.

Лікарі-слухачі

Спочатку карантину цикли тематичного удосконалення для лікарів зі спеціальності «акушерство і гінекологія» за темою «Акушерські кровотечі» з 2 по 16 березня 2020 р. довелося проводити за очно-дистанційною формою як у місті Дніпро, так і у місті Кривий Ріг.

Для забезпечення соціального дистанціювання співробітниками кафедри розроблено алгоритм дистанційної реєстрації на цикли ТУ за допомогою додатку Viber.

За дистанційною формою навчання під час карантину викладачами кафедри проведені три двотижневі цикли тематичного удосконалення для лікарів зі спеціальності «акушерство і гінекологія»: «Гінекологічна ендокринологія» з 17 по 30 березня, «Вагітність та пологи високого ризику» з 6 по 17 квітня, «Патологія шийки матки» з 6 по 20 травня (одночасно у містах Дніпро та Кривий Ріг), а також асистентом В.В. Радченком - курс «Здоров'я жінки» з 21 по 30 квітня на циклі вторинної спеціалізації для лікарів загальної практики - сімейної медицини (у місті Кривий Ріг). Відповідно до навчально-виробничого плану ФПО на дистанційних циклах кафедри проведено навчання понад 115 лікарів, у тому числі на циклах ТУ у м. Дніпро 79 лікарів різних спеціальностей та у м. Кривий Ріг – 33 лікаря акушера-гінеколога, а також 6 лікарів на циклі вторинної спеціалізації загальної практики - сімейної медицини (м. Кривий Ріг).

Організація проведення дистанційного навчання на кафедрі постійно удосконалюється. Програму Skype обрано нами для дистанційного навчання слухачів та інтернів тому, що викладачу легко створити посилання для однієї групи, надіслати його електронною поштою або телефоном у додатку Viber або Telegram всім учасникам без додаткової реєстрації. До одного виклику можна запросити до 50 осіб, а обмежень щодо тривалості заняття у Skype немає. Посилання не має терміну дії та доступне протягом всього періоду навчання. Навчання здійснюється наступним чином: лекції та семінарські заняття з лікарями-слухачами проводяться викладачами кафедри у режимі телефонних конференцій у програмі Skype, проводиться обговорення цікавих практичних питань та клінічних випадків. На сайті кафедри відповідно до календарно-тематичного плану циклу на окремій сторінці викладаються накази і клінічні протоколи МОЗ України, національні консенсуси, інші матеріали для підготовки до семінарів та практичних занять, а також відповідні завдання до кожної теми. Після відвідування телефонних конференцій та самостійного вивчення наданих співробітниками кафедри матеріалів слухачі надсилають письмові відповіді на контрольні завдання електронною поштою для отримання свідоцтв про успішне закінчення циклу.

За відгуками слухачів нові дистанційні форми навчання сприймаються дуже позитивно, дають можливість гнучко підходити до вибору часу і темпів навчання, тому їх слід використовувати і після закінчення карантину.

Лікарі-інтерни та клінічні ординатори

Навчання 30 лікарів-інтернів 2 року та двох іноземних клінічних ординаторів з середини березня 2020 року та 24 лікарів-інтернів 3 року навчання зі спеціальності «акушерство і гінекологія», починаючи з очного циклу з 4 травня 2020 року, також проводиться у дистанційному режимі. Особливі складності під час навчання були у період карантину, коли лікарі-інтерни 2 року навчання у період з 17 березня по 11 травня 2020 року повний робочий день працювали на базах стажування, приймали участь у веденні вагітних та гінекологічних хворих, оперативних втручаннях, чергуваннях, а після роботи ввечері та у вільний час навчалися на кафедрі дистанційно, здебільшого шляхом написання письмових робіт. Посилання на відео лекцій завідувачки кафедри, професора Ю.О. Дубоссарської розміщувалися для перегляду на сайті кафедри. Дистанційне спілкування з викладачами у текстовому чаті, отримання фотографій письмових відповідей на контрольні завдання від лікарів-інтернів та обговорення проводилося у додатку Telegram. З поверненням лікарів-інтернів 2 року на кафедру на очний цикл інтернатури дистанційне навчання здійснюється протягом робочого дня у он-лайн режимі, що набагато зручніше як для викладачів, так і для інтернів.

Лекції згідно розкладу проводяться доцентами В.В. Лебедюком та Т.А. Жержовою у окремих групах для лікарів-інтернів 2 та 3 року у режимі телефонних конференцій у програмі Skype. Співбесіди на семінарах та практичних заняттях з лікарями-інтернами у групах проводяться викладачами кафедри доцентом Ю.М. Дукою, асистентами Л.П. Грек і Є.В. Петренком у режимі телефонних конференцій у програмі Skype. Використання телефонних конференцій надає можливості спілкування з лектором або викладачем групи для обговорення складних питань, об'єктивного оцінювання знань, істотного зменшення кількості та об'єму письмових відповідей. На сайті кафедри відповідно до календарно-тематичного плану викладаються матеріали для самостійної підготовки до семінарів та практичних занять та відповідні завдання. Дуже важливими при написанні контрольних робіт залишаються питання дотримання академічної доброчесності. Результати навчання лікарів-інтернів 2 та 3 року виставляються в електронних журналах на сайті кафедри.

Таким чином, завдяки сучасним інформаційним технологіям дистанційне навчання за допомогою різних форм онлайн-комунікації під час карантину стає доступнішим як для слухачів, так і для інтернів. У червні 2020 року на кафедрі заплановано дистанційне проведення циклів ТУ «Акушерські кровотечі» (одночасно у містах Дніпро та Кривий Ріг) та циклу «Невідкладна гінекологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія» міста Кривого Рогу за відпрацьованою системою.