Оприлюднено Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 р.

Дата публікації допису: 15 січ. 2021 0:00:32

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році (далі — Реєстр) складений відповідно до «Інструкції з підготовки та проведення зʼїздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоровʼя та Академії медичних наук України», затвердженої наказом МОЗ та НАМН України від 23.06.2017 р. № 699/41, на основі матеріалів, що надійшли від науково-дослідних інститутів МОЗ України та НАМН України, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, громадських організацій (науково-медичних товариств, наукових медичних асоціацій спеціалістів та ін. (далі — Організатори НМФ) на проведення наукових медичних форумів (далі — НМФ) до ДУ «Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи» МОЗ України (далі — ДУ «Укрмедпатентінформ»). Реєстр є підставою для підготовки та проведення НМФ.

Організатори НМФ формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проєкт резолюції. Без відома Науково-координаційного управління Президії НАМН, Відділу освіти та науки МОЗ України та ДУ «Укрмедпатентінформ» забороняється змінювати дати, місце і теми проведення наукових форумів, що включені до Реєстру.

Включення НМФ до Реєстру є підставою для керівників установ і організацій для відрядження співробітників для участі у НМФ. Запрошення, що видаються учасникам НМФ від імені оргкомітету Організатора НМФ, згідно з вимогами чинних директивних документів, є підставою для відрядження.

Окремі накази МОЗ України та НАМН України щодо цього не видаються.

Організатор НМФ упродовж двох тижнів після проведення заходу надсилає до ДУ «Укрмедпатентінформ» 04071, Київ, вул. Межигірська, 43, к. 46, тел.: (044) 425-01-05) звіт, що повинен містити: прийняте рішення (резолюцію) НМФ із зазначенням осіб, відповідальних за виконання; узагальнені дані про проведення заходу (кількість учасників (всього та іногородніх), кількість виданих сертифікатів за участь у НМФ та публікацію в науковому виданні НМФ); перелік країн-учасниць; програму НМФ; наукове видання (тези та/або матеріали) НМФ, затверджене Вченою радою організатора НМФ, що повинно містити таку інформацію: назви доповідей, відомості про доповідача (ПІБ, посада, установа, країна), номер державної реєстрації науково-дослідної (науково-технічної) розробки, результати якої оприлюднюються. Обовʼязковий примірник наукового видання НМФ надсилається до Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України (адреса: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 7).

Матеріали на планування НМФ на 2022 рік Організатори НМФ подають до ДУ «Укрмедпатентінформ» до 1 вересня 2021 року. Матеріали надсилаються на адресу ДУ «Укрмедпатентінформ». Науково-дослідні установи НАМН України копію заявки надсилають до Науково-координаційного управління НАМН України.

ДУ «Укрмедпатентінформ»

Науково-Координаційне управління НАМН

©ДУ "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи» МОЗ України"