Безперервний професійний розвиток лікарів

 • НАРАХУВАННЯ БАЛІВ БПР ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ

До уваги лікарів, які бажають пройти цикли тематичного удосконалення (ТУ) на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО, для набору балів безперервного професійного розвитку (БПР) у 2021 році.

Згідно наказу МОЗ України № 446 від 22.02.2019 року починаючи з 1 січня 2020 року кожен лікар упродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР.

За 2-тижневий цикл ТУ нараховуються 50 балів, за тренінг тривалістю 4 дні - 25 балів.

Лікарям, строк чергової атестації яких настає:

у 2021 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 році;

у 2022 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 та 2021 роках.

При плануванні дат для циклів ТУ лікарю необхідно враховувати, що документи для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії слід подавати за місяць до початку роботи атестаційної комісії або за місяць до закінчення терміну дії посвідчення, а для підтвердження кваліфікаційної категорії - за місяць до початку роботи атестаційної комісії.

 • ТЕМАТИКА ЦИКЛІВ

На кафедрі проводяться цикли підвищення кваліфікації для лікарів зі спеціальності "акушерство і гінекологія", "загальна практика - сімейна медицина" та інших спеціальностей на держбюджетній та платній основі:

 • Цикли тематичного удосконалення "Гінекологічна ендокринологія", "Вагітність та пологи високого ризику", "Патологія шийки матки", "Акушерські кровотечі", "Екстрагенітальна патологія у вагітних" , "Невідкладні стани в акушерстві", "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", "Ведення фізіологічної вагітності"

 • Тренінги тривалістю 4 дні

 • Цикл стажування “Акушерство і гінекологія”

 • Цикли вторинної спеціалізації “Акушерство і гінекологія” і "Загальна практика-сімейна медицина" курс 4 "Здоров'я жінки"

 • Клінічна ординатура “Акушерство і гінекологія" для іноземних громадян

 • ЦИКЛИ СТАЖУВАННЯ "АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ" тривалістю 1 місяць та більше проводяться на платній основі згідно листа Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної держадміністрації, який необхідно отримати за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля 2, кімната 109, телефон +38056 742-87-78

 • НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ТУ

Для проходження циклу підвищення кваліфікації у перший день навчання необхідно надати документи:

 1. Путівку на цикл ТУ з підписом керівника та печаткою лікувального закладу

 2. Оригінали та ксерокопії, завірені у відділі кадрів за місцем роботи: диплома про вищу медичну освіту *

   • дійсного сертифіката лікаря-спеціаліста * або дійсного свідоцтва про кваліфікаційну категорію лікаря *

   • ксерокопію трудової книжки* 1-ї сторінки і останнього місця роботи.

   • Ксерокопію 1-ї сторінки паспорта або ID картки,

 1. Особисту медичну книжку (форма первинної облікової документації № 1-ОМК)

 2. Тільки для циклів стажування та спеціалізаціїфотографію 3х4 см та копію всіх сторінок трудової книжки, завірену у відділі кадрів за місцем роботи.

 3. Для оформлення на цикли підвищення кваліфікації на платній основіксерокопію квитанції банку про оплату за навчання.

Примітка: * У разі зміни прізвища потрібна ксерокопія свідоцтва про шлюб або розлучення.

 • ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОРТФОЛІО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Після успішного закінчення циклу ТУ тривалістю 2 тижні лікарю-слухачу видається посвідчення встановленого зразка (50 балів), після тренінгу - сертифікат (25 балів).

Після успішної атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням або підтвердженням звання "лікаря-спеціаліста" на циклах стажування або спеціалізації видається сертифікат встановленого зразка (50 балів).