Атестації у 2021 році: основні зміни

МОЗ відновлює атестації лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою.

15 березня 2021 року за № 319/35941 у Міністерстві юстиції України було зареєстровано наказ МОЗ від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Наказом передбачено відновлення атестацій в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з дотриманням протиепідемічних заходів.

Також, наказ врегульовує ряд питань, що стосуються безперервного професійного розвитку лікарів та критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку.

Атестаційні комісії з дати набрання чинності наказом МОЗ від 19 січня 2021 року № 74 в одноденний термін затвердили та опублікували на офіційному вебсайті закладу, при якому створено комісію, графік засідань атестаційних комісій для розгляду документів, які були подані на чергову атестацію, але не були розглянуті у зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та провели перші засідання атестаційних комісій.

Основні зміни, які внесено до Порядку проведення атестації лікарів, який затверджений наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»:

 • присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведено не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації за умови перевищення мінімальних вимог щодо кількості балів безперервного професійного розвитку;

 • лікарі, які бажають пройти атестацію подають необхідні документи до атестаційної комісії за місяць до початку її роботи;

 • за види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно;

 • особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня;

 • у 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжується на місяць з дати набрання чинності наказу, яким вносяться зміни;

 • особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію;

 • За умови відповідності видів діяльності, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, кожній зі спеціальностей лікаря, інформація про такі види діяльності може бути включена до декількох освітніх портфоліо.

 • графік засідань атестаційних комісій розміщуватиметься на офіційному вебсайті закладу вищої медичної освіти або Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, при яких створені комісії;

 • у разі зміни графіку засідань атестаційних комісій секретар комісії зобов’язаний повідомити осіб, які проходять атестацію, про зміни в графіку не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання, надіславши оновлений графік на їх електронні адреси;

  • удосконалено критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку. Зокрема, врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Можливість отримання балів не лише за участь у тренінгах, конференціях та тематичному навчанні, але й за проведення таких заходів за умови наявності у тренерів сертифікатів міжнародних організацій.

Звертаємо увагу!

Відповідно до пункту 7 наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) зараховується 50 балів безперервного професійного розвитку. Бали зараховуються на підставі довідки, наданої керівником закладу охорони здоров’я, де лікар брав участь у роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Оскільки у 2020 році атестації не проводилися, 50 балів за зазначений вище вид робіт враховуватиметься при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році та в наступні роки відповідно до вимог пункту 5 наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Відповідно до пункту 8 наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», у 2020 році атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії лікарів переносилися на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію, який спливав у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, продовжується на один рік.»

Докладно про БПР: https://bit.ly/2KuvNJT

Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 1106 від 12.05.2020 №74 від 19.01.2021) за посиланням

Атестація лікарів у 2021 році: які документи необхідні за посиланням

За матеріалами сайту МОЗ України

Відповіді на поширені питання про атестацію лікарів

Які документи і коли слід подавати на атестацію для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання лікар-спеціаліст?

Перелік документів:

 • письмова заява;

 • копії диплома про освіту та інші документи, що в установленому законодавством порядку дають право на зайняття конкретної лікарської посади;

 • атестаційний листок.

Додатково для підтвердження звання лікар-спеціаліст:

 • особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку;

 • копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Коли: не пізніше ніж за тиждень до початку засідання комісії.

Які документи і коли слід подавати на атестацію для присвоєння кваліфікаційної категорії?

Перелік документів:

 • Письмова заява.

 • Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії.

 • Атестаційний листок.

 • Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку.

 • Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Коли: за місяць до початку роботи комісії або за місяць до закінчення терміну дії посвідчення.

Які документи і коли слід подавати на атестацію для підтвердження кваліфікаційної категорії?

Перелік документів:

 • Письмова заява.

 • Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії.

 • Атестаційний листок.

 • Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку.

 • Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Коли: за місяць до початку роботи комісії.

Коли і як пред’являти оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку?

На засіданні атестаційної комісії, особисто.

Скільки балів безперервного професійного розвитку необхідно мати для успішного проходження чергової атестації у 2021 році?

У 2021 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 році.

Які заходи безперервного професійного розвитку є обов’язковими у 2020 році?

Жоден захід або вид діяльності не є обов’язковим. Крім того, відповідно до потреб медичної практики та бачення власного професійного розвитку, лікар вільно обирає вид і спрямування навчальних заходів, незалежно від того, вважаються вони номінально заходами його спеціальності чи ні.

Скільки балів можна декларувати в індивідуальному освітньому портфоліо?

Кількість балів не обмежується, проте обов’язковий щорічний мінімум з 1 січня 2020 року — 50 балів.

Як нараховуються бали безперервного професійного розвитку лікарям: приклади

Що чекає на лікаря, який подав недостовірні дані про свій безперервний професійний розвиток в індивідуальному освітньому портфоліо?

Лікареві, який свідомо надав недостовірні дані про перебіг свого безперервного професійного розвитку, буде відмовлено в атестації.

Яким чином можна оскаржити рішення атестаційної комісії?

Рішення атестаційної комісії оскаржується в установленому законодавством порядку, а саме: у суді.

Чи розповсюджуються вимоги щодо накопичення балів безперервного професійного розвитку на період відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною?

Накопичення балів безперервного професійного розвитку не є обов’язковим на період такої відпустки.