Стажування "Акушерство і гінекологія"

Порядок направлення лікарів на стажування регламентований наказом МОЗ України від 17.03.1993 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» із змінами.

Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію (протягом року після закінчення 5-річного строку з дати попередньої атестації) або яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування.

Відповідно до Закону України від 12.01.2012 р. № 4312-VI "Про професійний розвиток працівників" від атестації на підтвердження звання "лікар-спеціаліст" звільняються:

    • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

    • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

    • вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.

Строк їх атестації відстрочується на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, - на період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.

Відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 Розділ І. П. 11 Лікарі, які протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, та лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено в атестації або присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання "лікар спеціаліст" після проходження стажування.

Направлення лікарів на стажування здійснюється Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Термін стажування від одного до шести місяців визначається лікарю у кожному випадку окремо органом охорони здоров'я, що направляє його на стажування.

Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навиків. Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст", закладом освіти видається сертифікат встановленого зразка.

Відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 Розділ ІІ. П. 5 Підставами відмови у підтвердженні звання "лікар-спеціаліст" є недостатня кількість балів безперервного професійного розвитку, що нараховуються відповідно до розділу V цього Порядку, низький рівень необхідної теоретичної та практичної підготовки за своєю спеціальністю, виявлений під час проходження стажування.